Số điện thoại bộ phận Y tế Trường để liên hệ khi có thắc mắc cần giải đáp 028 3512 0310

Sinh viên đăng ký nơi khám chữa bệnh để kèm theo thẻ Bảo hiểm y tế mới tại đây.

Tham khảo danh sách nơi khám chữa bệnh tại đây.

Sinh viên đã có Bảo hiểm y tế diện Nhà nước cấp cung cấp thông tin tại đây.