Căn cứ kết quả tham Bảo hiểm Y tế bắt buộc của sinh viên Trường;

Bộ phận Y tế (Phòng Tổ chức – Hành chính) phối hợp phòng Công tác sinh viên thông báo gia hạn về việc đóng Bảo hiểm Y tế năm học 2021-2022 như sau:

1. Thời gian gia hạn việc đóng tiền tham gia Bảo hiểm Y tế đến hết ngày 20/12/2021.

Về hướng dẫn cách thức đóng tiền, sinh viên thực hiện theo Thông báo số 615/TB-ĐHGTVT ngày 15/11/2021 đã đăng trước đây.

2. Danh sách sinh viên chưa tham gia Bảo hiểm Y tế đến 07/12/2021 xem tại đây.

Mọi vấn đề liên quan đến Bảo hiểm Y tế, sinh viên liên hệ bộ phận Y tế Trường để được giải đáp. Điện thoại văn phòng: 028 3512 0310.

Trân trọng thông báo./.