Các biểu mẫu hay sử dụng trong quá trình học tập2023-08-03T15:28:29+07:00

Các biểu mẫu hay sử dụng trong quá trình học tập

Sinh viên xem danh sách tên các biểu mẫu và nhấp vào tên biểu mẫu để tải về.

Các biểu mẫu liên quan trực tiếp đến học tập như đăng ký học phần, bảo lưu kết quả, xin học lại, … các bạn xem bên trang thông tin của Phòng Đào Tạo.

(Trường hợp bạn đọc chọn vào tên ở dưới nhưng không tải ngay được biểu mẫu vui lòng nháy chuột phải, chọn sao chép địa chỉ liên kết, sau đó dán vào thẻ mới của trình duyệt để kích hoạt lại tính năng tải file)

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

Đơn xin miễn giảm học phí

Mẫu đơn xác nhận điểm rèn luyện sinh viên

Mẫu xác nhận sinh viên – khổ A4

Mẫu xác nhận sinh viên nộp về địa phương thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đối với người có công với cách mạng và con của họ theo Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2015

Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

Mẫu giấy cam kết trả nợ ngân hàng

Mẫu đơn xác nhận cho sinh viên vay vốn ngân hàng

Go to Top