BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 518 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc Hướng dẫn thủ tục nhập học đợt 1 đối với thí sinh trúng tuyển

đã xác nhận nguyện vọng nhập học kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

—————–

Căn cứ Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ kết quả xác nhận nguyện vọng nhập học của thí sinh đã trúng tuyển vào Trường trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy đợt 1 năm 2022;

Nhà trường hướng dẫn thủ tục nhập học để thí sinh chính thức trở thành sinh viên tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Đối tượng

Thí sinh có tên trong danh sách đính kèm (tại đây, danh sách đã đủ dữ liệu theo kết quả của Bộ GD&ĐT gửi về Nhà trường, thí sinh sử dụng danh sách này để biết Mã số sinh viên và lớp dự kiến được sắp xếp).

2. Thời gian thực hiện thủ tục nhập học

2.1. Đối với chương trình Chất lượng cao: tập trung nhập học và xét chuyển hệ ngày 03/10/2022. Cụ thể:

2.2. Đối với chương trình Đại trà: nhập học từ ngày 04/10 đến hết 16g30 ngày 07/10/2022. Cụ thể:

2.3. Lưu ý:

– Nhà trường thực hiện tiếp nhận tân sinh viên trong giờ làm việc hành chính (sáng từ 07g30 đến 12g00, chiều từ 13g00 đến 16g30).

– Thí sinh vui lòng thực hiện theo đúng thời gian nhập học Nhà trường đã sắp xếp để đảm bảo chỗ ngồi và công tác phục vụ.

– Thí sinh trúng tuyển chương trình Đại trà muốn chuyển sang hệ Chất lượng cao (cùng ngành hoặc khác ngành đã trúng tuyển) cần làm đơn (theo mẫu tải tại đây) và liên hệ Viện Đào tạo Chất lượng cao (hotline 0898.127.130 – 028.3512.7130) theo thời gian tại mục 2.1.

Điều kiện để thí sinh có thể được xem xét chuyển sang chương trình Chất lượng cao là điểm trúng tuyển của ngành hiện tại hoặc điểm xét tuyển thực tế của thí sinh cần bằng hoặc cao hơn điểm xét trúng tuyển của ngành/ chuyên ngành muốn chuyển sang (thông tin mức điểm xét trúng tuyển các ngành/ chuyên ngành của chương trình Chất lượng cao tham khảo tại đây).

– Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường muốn chuyển sang chương trình liên kết quốc tế vui lòng tham khảo thông tin tại đây và liên hệ Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (hotline 0906.681.588) để được tư vấn trong thời gian tại mục 2.1 và 2.2.

3. Địa điểm thực hiện thủ tục nhập học

Cơ sở quận Bình Thạnh, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 02 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thí sinh đến làm thủ tục nhập học cần lưu ý các nội dung theo gợi ý như sau:

Sơ đồ bố trí các đơn vị chức năng của Nhà trường tham gia tiếp nhận tân sinh viên như sau: 

4. Giấy báo trúng tuyển

Thí sinh sẽ nhận giấy báo trúng tuyển trực tiếp tại Trường trong thời gian làm thủ tục nhập học.

5. Hồ sơ nhập học

Tân sinh viên BẮT BUỘC phải khai báo đầy đủ các thông tin tại đây.

Thí sinh cần mang theo bản sao những loại hồ sơ sau:

– Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh (nếu có).

– Sổ hộ khẩu (nếu là đối tượng ưu tiên tuyển sinh 01).

– Giấy khai sinh (nếu là đối tượng ưu tiên tuyển sinh 01, 06).

– Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (để làm Thẻ Sinh viên tích hợp Thẻ Ngân hàng).

– Thẻ Bảo hiểm y tế (để Nhà trường lấy dữ liệu làm thẻ mới hoặc để làm minh chứng đối với trường hợp thuộc diện gia đình được Nhà nước cấp thẻ BHYT).

Ngoài ra thí sinh cần chuẩn bị ảnh thẻ phông nền trắng để có thể làm một số công việc như sau:

– 01 ảnh 4×6 (làm Thẻ Sinh viên nếu không có file mềm).

– 06 ảnh 3×4 (ký túc xá, xác nhận làm thẻ xe buýt, …).

02 ảnh 2×3 (gia nhập Hội Sinh viên, …).

Trường hợp thí sinh là đoàn viên cần mang theo Sổ Đoàn viên để chuyển sinh hoạt Đoàn về Đoàn Thanh niên Trường. Đoàn Thanh niên Trường không thu Sổ Đoàn viên trong ngày nhập học mà sẽ giao cho Bí thư các chi đoàn lớp sau khi nhập học ổn định và thành lập lớp chịu trách nhiệm thu và bảo quản theo quy định.

Trường hợp thí sinh là đảng viên cần hỗ trợ thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng vui lòng liên hệ Văn phòng Đảng ủy Trường (cô Quế, chuyên viên văn phòng, điện thoại 0356241921).

6. Học phí: tân sinh viên cần chuẩn bị theo hướng dẫn của Nhà trường trên Giấy báo trúng tuyển.

7. Đăng ký vào ở tại Khu nội trú (Ký túc xá)

Bộ phận quản lý Khu nội trú sẽ nhận hồ sơ đăng ký trực tiếp theo thời gian đã nêu tại mục 2.

Tân sinh viên được xét vào ở Khu nội trú căn cứ Quy chế sinh viên nội trú của Nhà trường tại đây.

8. Các vấn đề khác

Thí sinh sau khi đã hoàn tất thủ tục nhập học cần đọc hướng dẫn dành cho Tân Sinh viên tại đây (đang cập nhật).

Trong thời gian chờ xếp lịch học chính thức, Tân Sinh viên phải tham gia sinh hoạt ngoại khóa theo lịch đã được sắp xếp. Đồng thời sinh viên cần thường xuyên theo dõi các trang thông tin điện tử (website) của Trường để nắm bắt các yêu cầu cần thực hiện đầu năm học, tránh bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Nhà trường đề nghị thí sinh đọc kỹ các nội dung đã nêu trong thông báo, thực hiện đầy đủ các yêu cầu, hướng dẫn để công tác nhập học được thuận lợi, hiệu quả và đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Tập thể lãnh đạo (để b/c);

– Các đơn vị thuộc Trường (để p/h t/h);

– Thí sinh (để t/h);

– Lưu: VT, CTSV (Đức-03b).

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Minh Đức