Link tra cứu tại mục 2: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

Link cập nhật tại mục 3: https://forms.gle/JWYDYjG1bqwhTYJb9

Mã bệnh viện đăng ký khám chữa bệnh ban đầu xem tại đây.