Bạn đang tại:---Thông báo gia hạn tham gia khảo sát lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thông báo gia hạn tham gia khảo sát lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2019-2020

 

Danh sách các lớp học phần tham gia khảo sát xem thông báo trước tại đây.

2020-09-29T16:14:46+00:00 10/09/20|Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

Leave A Comment