Bạn đang tại:---Thông báo tham gia khảo sát lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thông báo tham gia khảo sát lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2019-2020

 

2020-09-29T16:14:20+00:00 21/08/20|Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

One Comment

  1. Mai Quốc Dinh 14/09/2020 at 17:50 - Reply

    Tuy rằng phải học online nhưng thầy cô luôn hướng dẫn tụi em tận tâm

Leave A Comment