Căn cứ Thông báo số 346/TB-ĐHGTVT ngày 01/7/2022 của Nhà trường về việc triển khai chương trình đào tạo kỹ năng giao tiếp – thuyết trình miễn phí cho sinh viên dưới sự tài trợ của Công ty An Phát Thịnh Vượng (thuộc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam).

Căn cứ thông tin đăng ký đến ngày 05/7/2022,

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách đăng ký và phân công lớp như sau:

Sinh viên có thể tải và xem file tại đây.

Sinh viên có nhu cầu đăng ký vui lòng tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 346/TB-ĐHGTVT ngày 01/7/2022 của Nhà trường. 

Trân trọng./.