BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 521 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc Hướng dẫn xác nhận nguyện vọng học tập tại Trường đối với thí sinh đạt điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp và diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021

——————-

Căn cứ Công văn 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19 và công văn 3567/BGDĐT-GDĐH ngày 20/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-ĐHGTVT-HĐTS ngày 15/9/2021 của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển điểm học bạ THPT đối với thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT 2021 và Quyết định số 922/QĐ-ĐHGTVT-HĐTS ngày 15/9/2021 của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2021.

Nhà trường thông báo đến thí sinh đã đạt điểm trúng tuyển cân nhắc và tiến hành làm thủ tục xác nhận nguyện vọng học tập tại Trường chính thức như sau:

1. Thí sinh có mức điểm bằng và cao hơn mức điểm trúng tuyển Nhà trường đã công bố tại Quyết định số 921/QĐ-ĐHGTVT-HĐTS ngày 15/9/2021 và Quyết định số 922/QĐ-ĐHGTVT-HĐTS ngày 15/9/2021 mới chỉ được xem như là đủ điều kiện điểm trúng tuyển.

2. Thí sinh sẽ được công nhận trúng tuyển chính thức khi thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp THPT và đồng ý xác nhập học vào Trường.

3. Thí sinh đồng ý xác nhận nhập học vào Trường với kết quả xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 và diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ không được xét tuyển theo bất kỳ hình thức nào khác ở các đợt xét tuyển tiếp theo trong đợt tuyển sinh năm 2021.

4. Thời hạn thí sinh xác nhận nguyện vọng nhập học tại Nhà trường:

Từ ngày 17/9/2021 đến hết 17g00 ngày 26/9/2021.

5. Thí sinh đồng ý xác nhận nguyện vọng nhập học vào Trường thực hiện thủ tục xác nhận trực tuyến như sau:

5.1. Trường hợp thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và được cấp các giấy tờ cần thiết, thí sinh phải cung cấp cho Nhà trường những thông tin sau:

– Mã vạch (mã số phiếu) của Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

– Ảnh chụp của Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đảm bảo rõ, đầy đủ, không bị gấp, che các thông tin trên giấy chứng nhận).

Mã vạch và ảnh chụp được tải lên trang tra cứu kết quả tuyển sinh của Nhà trường tại địa chỉ http://ts21.ut.edu.vn.

* Lưu ý:

– Thí sinh phải cân nhắc thật kỹ trước khi cung cấp mã vạch và ảnh Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ tình huống nào ảnh hưởng đến quyền lợi xét tuyển của thí sinh sau khi đã cung cấp.

– Sau khi thí sinh thực hiện xác nhận nguyện vọng nhập học vào Trường bằng hình thức trực tuyến, thí sinh cần sắp xếp gửi Bản chính (bản giấy có đóng dấu đỏ) Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 về Nhà trường thông qua đường bưu điện trước 17g00 ngày 26/9/2021 (tính theo dấu bưu điện) với địa chỉ nhận như sau:

Bộ phận tuyển sinh – Phòng Đào tạo Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Số 2 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ xác nhận nhập học.

– Trường hợp thí sinh đang ở trong địa bàn bị phong tỏa, giãn cách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thí sinh cần sắp xếp gửi Bản chính (bản giấy có đóng dấu đỏ) Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 về Nhà trường ngay sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát theo công bố của cơ quan chức năng.

– Thí sinh xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến nhưng không gửi Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 về Nhà trường thì kết quả trúng tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

5.2. Trường hợp thí sinh trúng tuyển thuộc diện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 phải liên hệ với bộ phận Tuyển sinh của Nhà trường thông qua hộp thư điện tử (email) để xác nhận.

Thí sinh gửi thư điện tử vào email tuyển sinh Nhà trường tại địa chỉ: tuyensinh@ut.edu.vn với tiêu đề “Xác nhận nguyện vọng nhập học”. Nội dung thư cần có đầy đủ thông tin của thí sinh (họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân, tên ngành và mã ngành đã trúng tuyển) và ghi rõ nguyện vọng được nhập học vào Trường.

5.3. Mọi thắc mắc hay liên hệ để được hỗ trợ, thí sinh liên hệ bộ phận Tuyển sinh Nhà trường qua điện thoại hotline: 036 287 8287 hoặc email tuyển sinh: tuyensinh@ut.edu.vn.

6. Thí sinh đăng nhập trang tra cứu kết quả tuyển sinh của Nhà trường như sau:

6.1. Thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 tra cứu tại địa chỉ http://ts21.ut.edu.vn bằng cách nhập Số báo danh.

6.2. Thí sinh trúng tuyển thuộc diện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 tra cứu tại địa chỉ http://tsdc21.ut.edu.vn bằng tài khoản (số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân)mật khẩu đã đăng ký trước đó để đăng nhập.

Nếu có trục trặc trong quá trình đăng nhập, thí sinh liên hệ Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin Nhà trường qua số điện thoại 039 802 2090 (thầy Phát).

7. Sau khi thí sinh xác nhận nguyện vọng nhập học và có kết quả xác nhận thông tin từ Nhà trường đăng tải trên website Trường tại http://ut.edu.vn hoặc http://tuyensinh.ut.edu.vn, thí sinh phải nộp trước các khoản tiền về Nhà trường cụ thể như sau:

7.1. Đối với chương trình đại trà:

Tổng số tiền cần nộp: 6.394.025 đồng. Bao gồm:

– Học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 (bắt buộc, tạm thu 15 tín chỉ): 5.310.000 đồng;

– Bảo hiểm y tế: 704.025 đồng (bắt buộc, tạm thu 15 tháng, hiệu lực từ 01/10/2021 – 31/12/2022). Trường hợp thí sinh thuộc diện đã được cấp bảo hiểm y tế, Nhà trường sẽ tiến hành trả lại sau khi thí sinh vào học tại Trường.

– Bảo hiểm tai nạn (cần nộp, phục vụ học tập): 110.000 đồng/04 năm học (giá trị từ 01/11/2021 – 01/11/2025);

– Sinh hoạt chính trị Công dân – sinh viên đầu khoá: 100.000 đồng (cần nộp, chương trình theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT);

– Dịch vụ Thư viện số (cần nộp, phục vụ học tập): 90.000 đồng/04 năm học;

– Dịch vụ tin nhắn SMS (cần nộp, phục vụ học tập): 80.000 đồng/năm học.

Thí sinh nộp hoặc chuyển khoản qua ngân hàng với thông tin sau:

Chủ tài khoản: Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

Số tài khoản:    1100 0012 6050

Tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh 7 – TP.HCM

Nội dung cần phải ghi: Mã số sinh viên_Họ và tên_HP HK1 NH 2021-2022

7.2. Đối với chương trình chất lượng cao:

Tổng số tiền cần nộp: 10.084.025 đồng. Bao gồm:

– Học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 (bắt buộc, tạm thu): 9.000.000 đồng;

– Bảo hiểm y tế: 704.025 đồng (bắt buộc, tạm thu 15 tháng, hiệu lực từ 01/10/2021 – 31/12/2022). Trường hợp thí sinh thuộc diện đã được cấp bảo hiểm y tế, Nhà trường sẽ tiến hành trả lại sau khi thí sinh vào học tại Trường.

– Bảo hiểm tai nạn (cần nộp, phục vụ học tập): 110.000 đồng/04 năm học (giá trị từ 01/11/2021 – 01/11/2025);

– Sinh hoạt chính trị Công dân – sinh viên đầu khoá: 100.000 đồng (chương trình bắt buộc của Bộ GD&ĐT);

– Dịch vụ Thư viện số: 90.000 đồng/toàn khoá;

– Dịch vụ tin nhắn SMS: 80.000 đồng/năm học.

Thí sinh nộp hoặc chuyển khoản qua ngân hàng với thông tin sau:

Chủ tài khoản: Viện Đào tạo chất lượng cao

Số tài khoản:    026 1003 486 868

Tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thủ Thiêm, HCM

Nội dung cần phải ghi: Mã số sinh viên_Họ và tên_HP HK1 NH 2021-2022

Mã số sinh viên sẽ được cung cấp khi Nhà trường thông tin kết quả thí sinh đã xác nhận nguyện vọng nhập học thành công và được đăng tải trên website Trường tại địa chỉ http://ut.edu.vn hoặc http://tuyensinh.ut.edu.vn sau ngày 26/9/2021.

8. Giấy báo trúng tuyển sẽ được Nhà trường cấp trực tuyến khi thí sinh xác nhận nguyện vọng nhập học thành công và tải về tại trang tra cứu kết quả tuyển sinh của Nhà trường tại địa chỉ http://ts21.ut.edu.vn (dự kiến từ khoảng 28/9/2021).

9 Hướng dẫn thủ tục hồ sơ nhập học sẽ được đăng tải trên website Trường tại địa chỉ http://ut.edu.vn hoặc http://tuyensinh.ut.edu.vn sau thời điểm tại mục 4 (dự kiến từ khoảng 28/9/2021).

Nhà trường đề nghị thí sinh theo dõi các thông tin trên các website Trường đã được đề cập trong nội dung của thông để đảm bảo quyền lợi chính đáng của cá nhân.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Tập thể lãnh đạo (để b/c);

– Các đơn vị thuộc Trường (để p/h t/h);

– Thí sinh (để t/h);

– Lưu: VT, CTSV (Đức).

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Minh Đức