Bạn đang tại:-, Sinh hoạt đầu khóa, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2019-2020

Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2019-2020

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 647  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên”

Đầu khoá năm học 2019-2020

——————

Thực hiện Kế hoạch số 492/KH-ĐHGTVT ngày 16/7/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức “Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2019-2020, Nhà trường tổ chức “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2019-2020 và thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy trúng tuyển khoá 2018 như sau:

1. Đối tượng tham gia học tập:

Sinh viên đã nhập học chương trình đại trà hệ chính quy khoá 2019.

2. Hình thức học tập:

– Bắt buộc.

– Học tập trung trên giảng đường kết hợp với học trực tuyến.

3. Nội dung sinh hoạt:

– Nội dung 1 (học tập trung) gồm các phần:

+ Lãnh đạo Nhà trường hoặc Khoa, Viện quản lý sinh viên gặp gỡ, nói chuyện với tân sinh viên, giới thiệu về Nhà trường hoặc Khoa, Viện quản lý.

+ Giới thiệu về ngành, nghề đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra.

+ Phong trào sinh viên tại Khoa, Viện quản lý.

– Nội dung 2 (học tập trung) gồm các phần:

+ Hướng dẫn sử dụng và khai thác hiệu quả Thư viện số của Nhà trường.

+ Phổ biến của quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ.

+ Hướng dẫn cách thức đăng ký học phần qua mạng.

– Nội dung 3 (học tập trung) gồm các phần:

+ Phổ biến các quy định, quy chế về công tác sinh viên.

+ Chế độ, chính sách, chương trình hỗ trợ sinh viên.

+ Hệ thống thông tin điện tử của Nhà trường.

– Nội dung 4 (học tập trung): Phương pháp học Đại học hiệu quả.

– Nội dung 5 (học tập trung): gồm các phần:

+ Tầm quan trọng của kỹ năng đối với sinh viên.

+ Phổ biến chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học theo quy định mới.

– Nội dung 6 (học tập trung): gồm các phần:

+ Kỹ năng giao tiếp – Chìa khóa thành công.

+ Công tác đảm bảo an ninh sinh viên.

– Nội dung 7 (học trực tuyến): Luật Giao thông đường bộ.

– Nội dung 8 (học trực tuyến): Chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

4. Thời gian học: Theo lịch đính kèm tải tại đây.

Lịch sinh hoạt công dân được phòng Đào tạo cập nhật vào trang cá nhân sinh viên mang tính chất tham khảo về buổi học tập.

Thời điểm bắt đầu lớp học theo lịch công bố của thông báo này.

5. Biện pháp quản lý và xử lý:

5.1. Đối với hình thức học tập trung trên giảng đường:

– Bắt đầu mỗi buổi học, cán bộ phụ trách lớp sẽ phát phiếu điểm danh đến từng sinh viên. Sinh viên khai thông tin cá nhân theo yêu cầu trên phiếu điểm danh, bảo quản kỹ phiếu. Trước khi buổi học kết thúc, cán bộ phụ trách lớp sẽ đến tận nơi thu lại phiếu điểm danh.

– Kết thúc buổi sinh hoạt, sinh viên ghi nhận câu hỏi thu hoạch và hoàn thành bài thu hoạch ở nhà.

Thời hạn hoàn thành bài thu hoạch là 01 tuần tính từ ngày nhận câu hỏi thu hoạch.

Sinh viên nộp bài trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên (phòng A.007, khu A, cơ sở chính) hoặc nộp cho cán bộ phụ trách lớp học tại giảng đường trong các buổi học tiếp theo (nếu có lịch).

5.2. Đối với hình thức học trực tuyến:

Sinh viên tự nghiên cứu các tài liệu, video bài học và hoàn thành các bài thu hoạch trực tuyến theo hướng dẫn tại đây (Hướng dẫn này sẽ được cập nhật thường xuyên).

5.3. Xử lý sinh viên vi phạm:

Sinh viên thuộc diện sinh hoạt công dân nhưng không tham gia hoặc tham gia nhưng vi phạm các lỗi sẽ bị trừ tối đa 15 điểm rèn luyện (tùy theo mức độ vi phạm và không hoàn thành) trong học kỳ 1 năm học 2019-2020, tại tiêu chí 2 của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên.

Kết thúc đợt sinh hoạt, Phòng Công tác sinh viên thường xuyên công khai kết quả đánh giá cho sinh viên nắm bắt và phản hồi thông tin, tổng hợp kết quả, báo cáo kết quả cho Ban Giám hiệu và các Khoa/ Viện quản lý sinh viên.

6. Phân công thực hiện:

– Giao Phòng Công tác sinh viên chủ trì các nội dung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

– Giao các Khoa/ Viện quản lý sinh viên xây dựng kế hoạch cụ thể, hình thức phù hợp với điều kiện từng đơn vị và chịu trách nhiệm nội dung 1.

+ Thời gian tổ chức vào thứ 7 hoặc chủ nhật các tuần từ ngày nhập học cho đến chậm nhất là ngày 30/11/2019. Lưu ý không bố trí sinh hoạt trùng với ngày học trong chương trình đào tạo, lịch học anh văn bổ trợ và lịch học giáo dục quốc phòng của sinh viên.

+ Khoa/ Viện quản lý sinh viên phối hợp với P.CTSV trong công tác quản lý, điểm danh và đánh giá sinh viên khi tham gia.

+ Khoa/ Viện quản lý sinh viên chịu trách nhiệm thông báo đến sinh viên thuộc diện sinh hoạt tham gia đầy đủ nội dung được phụ trách.

– Giao Phòng Quản trị thiết bị bố trí hội trường/ giảng đường/ phòng hội thảo theo đề xuất của các đơn vị.

Nhà trường đề nghị các Khoa/ Viện quản lý sinh viên, các phòng ban liên quan phối hợp cùng Phòng Công tác sinh viên thông tin đầy đủ đến sinh viên thuộc đối tượng cần sinh hoạt. Đồng thời, Nhà trường yêu cầu sinh viên thuộc đối tượng nêu trên nghiêm chỉnh thực hiện những nội dung thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– P. Đào tạo, P. Kế hoạch – Tài vụ, P. Quản trị thiết bị;

– Khoa/ Viện quản lý SV;

– Sinh viên;

– Lưu: CT-SV, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương

 

 

 

 

 

Leave A Comment