Bạn đang tại:-, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Tổ chức sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

Tổ chức sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

Phòng Công tác sinh viên bố trí lịch sinh hoạt Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 theo tiến độ học tập đã công bố như sau:

1. Thời gian tổ chức: 

Sáng thứ Năm, ngày 19/9/2019.

Nhà trường chia các khung thời gian thành 03 ca sinh viên gồm:

Ca 1 từ 7g00 đến 8g15

Ca 2 từ 8g30 đến 9g45

Ca 3 từ 10g00 đến 11g15

2. Địa điểm tổ chức: tại các cơ sở của Nhà trường. 

Các phòng học được bố trí cụ thể tải và xem tại đây.

Các ký hiệu:

CS1 – Cơ sở chính quận Bình Thạnh

CS2 – Cơ sở quận 2

CS3 – Cơ sở quận 12

3. Gợi ý các nội dung tổ chức sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập tải và xem tại đây.

4. Các tài liệu liên quan được nhắc đến nội dung tổ chức tại mục 3 tải và xem tại đây.

Phòng Công tác sinh viên.

 

 

Leave A Comment