Bạn đang tại:---Thông báo về việc tuyển sinh viên tình nguyện tham gia khảo sát thể lực

Thông báo về việc tuyển sinh viên tình nguyện tham gia khảo sát thể lực

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 196  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh viên tình nguyện tham gia khảo sát thể lực

—————- 

Nhà trường nhận được công văn đề nghị phối hợp hỗ trợ của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động nhằm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học Công nghệ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (giai đoạn 2017 – 2022) với mục tiêu “Bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực”,

Nhà trường thông báo đến sinh viên về việc tuyển sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ cung cấp số liệu cho dự án với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích:

Thu thập số liệu thể lực của người Việt Nam trong độ tuổi lao động làm cơ sở xây dựng bộ dữ liệu Nhân trắc học cho người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn 2017 – 2022.

2. Nội dung thực hiện khảo sát:

Nội dung thực hiện khảo sát gồm 2 phần, bao gồm:

– Phần 1 – Đo các kích thước nhân trắc tĩnh (đo tầm vóc thể lực, bao gồm các kích thước cơ thể: chiều cao, cân nặng, một số kích thước chiều dài/vòng tay, chân …).

– Phần 2 – Đo tầm hoạt động khớp (đo một số chỉ số hoạt động của đầu, thân, chân và tay).

3. Đối tượng mời tham gia và quyền lợi:

3.1. Đối tượng tham gia:

– Sinh viên đang ở nội trú tại Ký túc xá, cơ sở 2 của Nhà trường.

– Các sinh viên khác quan tâm, muốn tình nguyện tham gia cung cấp số liệu khảo sát.

3.2. Quyền lợi:

– Mỗi sinh viên tình nguyện tham gia cung cấp số liệu khảo sát sẽ nhận được phần chi phí hỗ trợ từ Ban triển khai Đề án khảo sát Nhân trắc học.

– Mức phí hỗ trợ: 30.000 vnđ/sinh viên.

– Sinh viên tình nguyện đăng ký và tham gia cung cấp số liệu khảo sát sẽ được ghi nhận từ đó có căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện theo quy chế hiện hành.

4. Thời gian và địa điểm:

4.1. Thời gian: Ngày Chủ nhật (15/4/2018), bắt đầu từ 7g30 đến 18g30.

4.2. Địa điểm: Phòng thực hành Bộ môn Giáo dục quốc phòng (lầu trệt, cơ sở Ký túc xá, số 10/12, đường Trần Não, khu phố 3, phường Bình An, quận 2, Tp. HCM).

4.3. Cách thức đăng ký tham gia chương trình:

– Số lượng tham gia: tối đa 200 sinh viên.

– Sinh viên đăng ký tham gia chương trình điền thông tin tại đây (http://bit.ly/Khaosattheluc).

– Thời gian đăng ký từ ngày thông báo đến hết 12g00 ngày thứ Sáu (13/4/2018).

– Sau thời gian đăng ký, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên sẽ xử lý danh sách và chọn 200 sinh viên đăng ký hợp lệ đầu tiên để tham gia chương trình.

– Các sinh viên được lựa chọn đăng ký tham gia chương trình sẽ phải đi tham gia theo lịch được phân công ngẫu nhiên. Lịch được công bố vào sáng thứ Bảy (ngày 14/4/2018) trên website của Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (http://gts.edu.vn).

Nhà trường mong muốn sinh viên quan tâm, tình nguyện hỗ trợ tham gia khảo sát để đề án được thành công. Bên cạnh đó, Nhà trường đề nghị sinh viên đăng ký tham gia thực hiện đúng nội dung của thông báo đã nêu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Khoa/ viện quản lý SV (để p/h);

– Ban quản lý KTX (để p/h);

– Người học (để t/h);

– Lưu: CT-SV, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

2018-04-16T14:59:41+00:00 05/04/18|Thông báo|

Leave A Comment