Bạn đang tại:-, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Thông báo về việc Thay đổi hình thức thu, chi trả các khoản phí trong Nhà trường từ năm học 2019-2020

Thông báo về việc Thay đổi hình thức thu, chi trả các khoản phí trong Nhà trường từ năm học 2019-2020

Đường dẫn khai báo thông tin tài khoản ngân hàng theo yêu cầu tại đây: http://bit.ly/KhaiBaoNganHang

Danh sách người học có Thẻ Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) tại mục 6 người học tải và xem tại đây

 

 

One Comment

  1. Văn Đức Tuấn 04/11/2019 at 12:28 - Reply

    E khai báo tài khoản ngân hàng agribank rồi nhưng không biết nộp học phí bằng ngân hàng agribank như thế nào.mong nhà trường giúp đỡ

Leave A Comment