Bạn đang tại:-, Thông báo-Thông báo v/v: Công bố kết quả chính thức đánh giá sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2017-2018

Thông báo v/v: Công bố kết quả chính thức đánh giá sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2017-2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số:  744 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v: Công bố kết quả chính thức đánh giá sinh viên tham gia
“Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2017-2018
——————–

Căn cứ nội dung các văn bản:

– Thông báo số 498/TB-ĐHGTVT ngày 31/7/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2017-2018;

– Thông báo số 710/TB-ĐHGTVT ngày 06/11/2017 của Nhà trường về công bố dự thảo kết quả sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khóa năm học 2017-2018;

Căn cứ vào các ý kiến phản hồi của người học về kết quả dự thảo, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thông báo đến khoa/ viện quản lý sinh viên, sinh viên hệ chính quy đã nhập học khóa tuyển sinh 2017 kết quả chính thức đánh giá về việc sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khóa năm học 2017-2018 như sau:

1. Kết quả điểm danh chính thức tham gia học tập “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2017-2018 của sinh viên theo học chương trình đại trà:

Sinh viên tải và xem kết quả điểm danh tại đây.

2. Kết quả thu hoạch chính thức tham gia học tập “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2017-2018 của sinh viên theo học chương trình đại trà:

Sinh viên tải và xem kết quả điểm danh tại đây.

3. Kết quả điểm danh và thu hoạch chính thức tham gia học tập “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2017-2018 của sinh viên theo học chương trình chất lượng cao:

Sinh viên tải và xem kết quả tại đây.

4. Về việc xử lý kết quả đánh giá:

– Phụ lục trả lời các ý kiến của sinh viên kèm theo thông báo này.

– Nhà trường không tiếp nhận bất kỳ ý kiến nào của người học liên quan đến kết quả nói trên.

– Khoa/ Viện quản lý sinh viên căn cứ vào kết quả đánh giá nói trên chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp ghi nhận khi thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2017-2018.

– Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên kính đề nghị Khoa/ Viện quản lý sinh viên hỗ trợ thông tin đầy đủ nội dung thông báo này đến giáo viên chủ nhiệm, lớp sinh viên và sinh viên trong diện quản lý để đảm bảo quyền lợi của sinh viên theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– P. Đào tạo, Khoa/ viện quản lý SV;

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

——————————————————————————————————————————–

PHỤ LỤC TRẢ LỜI Ý KIẾN SINH VIÊN

V/v Kết quả đánh giá sinh viên tham gia

“Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2017-2018

(Kèm theo thông báo số: /TB-ĐHGVT)

Ý kiến 1:

Họ tên sinh viên:  Đặng Duy Tuấn  – Mã số sinh viên: 1751040060

Email: 1751040060@sv.ut.edu.vn

Nội dung ý kiến: Sáng thứ 7, Ngày 30/9/2017 em có lịch học tin học đại cương từ tiết 1 đến tiết 4, trùng với lịch sinh hoạt công dân K17 nội dung 1 và 4. Nên em không thể tham gia sinh hoạt công dân nội dung 1 và 4. Mong nhà trường xem xét.

Kết quả xử lý: Chấp thuận và điều chỉnh lại kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 2:

Họ tên sinh viên:  Phạm Quang Sơn  – Mã số sinh viên: 1751040050

Email: 1751040050@sv.ut.edu.vn

Nội dung ý kiến: sáng thứ 7 ngày 30 tháng 9 năm 2017, em có lịch học môn Tin học đại cương, tiết 1 tới tiết 4. Trùng với lịch sinh hoạt công dân nội dung 1, 4. Nên em không thể tham gia sinh hoạt công dân nội dung 1 và 4. Mong nhà trường xem xét.

Kết quả xử lý: Chấp thuận và điều chỉnh lại kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 3:

Họ tên sinh viên: Nguyễn Anh Luân – Mã số sinh viên: 1751080090

Email: 1751080090@sv.ut.edu.vn

Nội dung ý kiến: Cho em hỏi là sao em đi sinh hoạt công dân đầu khoá đầy đủ, vẫn  làm bài thu hoạch và nộp đủ nhưng sao em lại không đạt ở nội dung 3 ạ. Mong nhà trường xem xét giúp em, em xin cảm ơn ạ.

Kết quả xử lý: Phòng Đào tạo đánh giá không đạt nội dung thu hoạch. Giữ nguyên kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 4:

Họ tên sinh viên: Nguyễn Thanh Toàn – Mã số sinh viên: 1751070205

Email: toannguyen032757@gmail.com

Nội dung ý kiến: Chào PĐT, hôm sinh hoạt công dân đầu khóa 2017-2018 nội dung 1-4 em có tham gia và điểm danh nhưng lại bị ghi không đạt, thầy cô xem lại giúp em với ạ, thông tin em để phía trên, xin cảm ơn ạ

Kết quả xử lý: Đã kiểm tra lại phiếu điểm danh và điều chỉnh lại kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 5:

Họ tên sinh viên: Nguyễn Tấn Huỳnh – Mã số sinh viên: 1751070187

Email: nguyenhuynh2998@gmail.com

Nội dung ý kiến: Em là sinh viên trúng tuyển nguyện vọng bổ sung và nhập học vào ngày 21/8/2017 nên nội dung sinh hoạt 1-4, 3-7 và 6-9 không thể tham gia vì lúc đó chưa nhập học. Mong được xem xét lại về việc trừ điểm rèn luyện về việc điểm danh vắng và không nộp bài thu hoạch ạ. Em xin cảm ơn.

Kết quả xử lý:

– Đã kiểm tra, sinh viên nhập học đúng ngày 21/8/2017 nhưng nội dung 1+4 sinh hoạt ngày 17/9/2017. Các nội dung 2+5 sinh hoạt ngày 25/8/2017.

– Chấp thuận điều chỉnh lại đánh giá của sinh viên và kết quả đánh giá như file công bố.

——————-

Ý kiến 6:

Họ tên sinh viên: Phạm Ngọc Vinh – Mã số sinh viên:

Email: ngocvinh251299@gmail.com

Nội dung ý kiến: Cho em hỏi nội dung 1 và 4 em có tham gia , có ghi phiếu điểm danh mà sao em lại không đạt, hôm đó em có đi tham gia cùng khoa và còn nhận được logo của t ngành kỹ thuật tàu thủy. Xin thầy cô kiểm tra lại có sai gì không. Em cảm ơn.

Kết quả xử lý: Đã kiểm tra lại phiếu điểm danh và điều chỉnh lại kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 7:

Họ tên sinh viên: Hoàng Đình Tuấn – Mã số sinh viên: 1751070206

Email: chauhieu@outlook.com

Nội dung ý kiến: em có tham gia sinh hoạt công dân 1-4 và có điểm danh đầy đủ lam bài thu hoạch . em mong được xem xét lại và không trừ điểm rèn luyện nội dung 1-4.

Kết quả xử lý: Đã kiểm tra lại phiếu điểm danh và điều chỉnh lại kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 8:

Họ tên sinh viên: Lê Đức Nên – Mã số sinh viên: 1751070077

Email: chuuuucha123@gmail.com

Nội dung ý kiến: Sinh hoạt công dân đầu khóa em tham gia đầy đủ không vắng mặt bữa nào.nhưng khi em xem kết quả dự thảo thì bị đánh giá không tham gia sinh hoạt nội dung 1+4( của khoa: khoa kỹ thuật tàu thủy).Em gửi phản hồi này mong các thầy ,cô ,nhân viên công chức xem xét và giải quyết dùm em,em xin hết.

Kết quả xử lý: Đã kiểm tra lại phiếu điểm danh và điều chỉnh lại kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 9:

Họ tên sinh viên: Nguyễn Tài Nhân – Mã số sinh viên:

Email: nguyenhongngan3006@gmail.com

Nội dung ý kiến: Cho em hỏi nội dung 1 và 4 em có đi tham gia mà sao em lại ko đạt, hôm đó em có đi tham gia cùng khoa và còn nhận đc logo của ngành kỹ thuật tàu thủy. Xin thầy cô kiểm tra lại có sai gì ko.Em xin hết.

Kết quả xử lý: Đã kiểm tra lại phiếu điểm danh và điều chỉnh lại kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 10:

Họ tên sinh viên: Mai Đức Thanh – Mã số sinh viên: 1751080177

Email: t.thanhmai.t@gmail.com

Nội dung ý kiến: nội dung 3 em có đi mà trên danh sánh ghi không tham gia, mong xem xét lại.

Kết quả xử lý: Sinh viên không nộp bài thu hoạch nội dung 3 chứ không phải là không đi học tập, sinh viên vui lòng xem kỹ thông báo để không nhầm lẫn nội dung cần phản hồi. Giữ nguyên kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 11:

Họ tên sinh viên: Cao Hữu Thiện – Mã số sinh viên: 1751010095

Email: huuthien090899@gmail.com

Nội dung ý kiến: bữa sinh hoạt 1_4 em có đi mà trong tờ giấy điểm danh kêu không đạt.thầy(cô) coi lại dùm em với.

Kết quả xử lý: Đã kiểm tra lại phiếu điểm danh nhưng không có tồn tại phiếu điểm danh, giữ nguyên kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 12:

Họ tên sinh viên: Nguyễn Lâm Trường An – Mã số sinh viên: 1751080001

Email: lamtruongan3011@gmail.com

Nội dung ý kiến: ngày sinh hoạt nội dung 3 em có tham gia và có làm bài thu hoạch nộp nhưng kết quả lại để em không tham gia, mong thầy cô xem xét lại giúp em. Em cảm ơn thầy cô.

Kết quả xử lý: Đã kiểm tra và không thấy bài thu hoạch nội dung 3 của sinh viên, giữ nguyên kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 13:

Họ tên sinh viên: Đỗ Văn Nam – Mã số sinh viên: 1751080095

Email: namkiss134@gmail.com

Nội dung ý kiến: Chương trình sinh hoạt đầu khóa năm nay em tham gia đầy đủ và làm bài thu hoạch đầy đủ sao lại ghi em không tham gia ạ. Mong thầy xem xét coi lại cho em ạ. Em xin chân thành cảm ơn .

Kết quả xử lý:

– Đã kiểm tra lại phiếu điểm danh nội dung 3+7 ngày 16/8/2017 nhưng không thấy phiếu điểm danh.

– Đã kiểm tra lại bài thu hoạch nhưng không thấy bài thu hoạch của sinh viên.

– Giữ nguyên kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 14:

Họ tên sinh viên: Huỳnh Xuân Sang – Mã số sinh viên: 1751080231

Email: huynhxuansang1999@gmail.com

Nội dung ý kiến: Trong  đợt  sinh hoạt  đầu  khóa  vừa  qua  em có  tham  gia  đầy  đủ  các  nội  dung  nhưng  em không  hiểu  tại  sao  trong  bảng  kết  quả  em lại  bị  vắng  mặt  nội  dung  3-7. Mong  quý  Thầy  cô  xem  xét  giúp  em  ạ . Em xin  chân  thành  cảm  ơn .

Kết quả xử lý: Đã kiểm tra lại phiếu điểm danh và điều chỉnh lại kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 15:

Họ tên sinh viên: Lê Hoàng Tuấn – Mã số sinh viên: 1751040061

Email: tuangarick99@gmail.com

Nội dung ý kiến: Thưa thầy cô quản lí về việc sinh hoạt công dân đầu khóa em có ý kiến nhỏ như sau. Nội dung 1-4 của khoa em, em không dự được vì hôm đó là ngày có tiết học môn tin học đại cương . Em mong thầy cô xem sét lại về việc trừ điểm rèn luyện của em .Em xin chân thành cảm ơn

Kết quả xử lý: Chấp thuận và điều chỉnh lại kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 16:

Họ tên sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Như  – Mã số sinh viên: 1754010117

Email: lequynhnhu26061999@gmail.com

Nội dung ý kiến: Danh sách điểm danh “Sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khoá 2017-2018 của em ở ND 6-9 ghi không đạt (không tham gia 1 buổi ) nhưng tất cả các buổi sinh hoạt công dân em đều đi tham gia đầy đủ, không đến trễ và đều được phát điền vào giấy điểm danh. Bên trang kết quả bài thu hoạch em đều đạt hết tất cả ND. Sheet “DiemDanhLoi” cũng không có tên. Trường có thể xem lại danh sách điểm danh giúp em ạ. Em trân thành cảm ơn.

Kết quả xử lý: Đã kiểm tra lại phiếu điểm danh và điều chỉnh lại kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 17:

Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Hiếu Kiên – Mã số sinh viên: 1754010091

Email: hieukien1509@gmail.com

Nội dung ý kiến: Em có xem thông báo trên trang của trường. Em có xem qua kết quả điểm danh Sinh hoạt công dân. Đầu năm em có tham gia đầy đủ và điểm danh đầy đủ. Và có nộp bài thu hoạch đầy đủ đúng hạn. Nhưng kết quả điễm danh của em lại bị “Không đạt” 1 buổi vào nội dung 8. Em thắc mắc nên phản hồi ạ. Mong thầy xem xét.

Kết quả xử lý: Đã kiểm tra lại phiếu điểm danh và điều chỉnh lại kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 18:

Họ tên sinh viên: Đặng Quang Thích – Mã số sinh viên: 1751030067

Email: thichdang01@gmail.com

Nội dung ý kiến: Báo lỗi : Nội dung 3 và 7 sáng ngày 29/8/2017 em đi đủ và làm bài thu hoạch đạt vậy mà trường ghi không điểm danh. Mong nhà trường xem xét kĩ lại giúp em.

Kết quả xử lý: Đã kiểm tra lại phiếu điểm danh và điều chỉnh lại kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 19:

Họ tên sinh viên: Nguyễn Xuân Mai Trâm – Mã số sinh viên: 1754030098

Email: xuanmaitramnguyen@gmail.com

Nội dung ý kiến: Em đã xem kết quả thu hoạch của đợt sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2017-2018 và thấy mình bị nhập sai kết quả. Cụ thể là trong bảng điểm danh thì em đều đạt, nhưng trong bảng kết quả thì em lại không đạt một bài thu hoạch và bị trừ 1 điểm rèn luyện. Vậy nên em viết bức thư này để trình bày thắc mắc và mong nhà trường có thể kiểm tra lại kết quả của em. Em xin chân thành cảm ơn.

Kết quả xử lý: Đã kiểm tra lại bài thu hoạch nhưng không thấy bài thu hoạch của sinh viên. Giữ nguyên kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 20:

Họ tên sinh viên: Nguyễn Ngọc Luân Vũ – Mã số sinh viên: 1751030074

Email: luckyfemyly@gmail.com

Nội dung ý kiến: Báo lỗi: Nội dung 8 sáng ngày 1/9/2017 Em tham gia và đã điểm danh đầy đủ mà có lỗi gì đấy ghi em không đi nên không đạt mong nhà trường xem xét lại cho em ạ. Em xin cảm ơn.

Kết quả xử lý: Đã kiểm tra lại phiếu điểm danh nhưng không thấy phiếu điểm danh trong nhóm 4 nội dung 8 sáng ngày 01/9/2017, giữ nguyên kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 21:

Họ tên sinh viên: Nguyễn Viết Quân – Mã số sinh viên: 1751030051

Email: nguyenvietquan231097@gmail.co

Nội dung ý kiến: em (KD17A) tham gia sinh hoạt công dân đầy đủ, làm bài thu hoạch đầy đủ. sao trong “danh sách kết quả SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM” lại ghi em không tham gia nhỉ. chắc có sụ nhầm lẫn ở đây, mong nhà trường, các thầy cô xem xem xét lại giúp em ạ. em xin cảm ơn nhiều.

Kết quả xử lý:

– Đã kiểm tra phiếu điểm danh nội dung 8 nhóm 4 sáng ngày 01/9/2017 nhưng không thấy phiếu điểm danh.

– Đã kiểm tra lại bài thu hoạch, phần ghi nhận thu hoạch lỗi có 01 trường hợp sinh viên trùng tên nhưng không ghi mã số sinh viên.

– Giữ nguyên kết quả đánh giá.

——————-

Ý kiến 22:

Họ tên sinh viên: Nguyễn Đình Thạch – Mã số sinh viên: 1751090269

Email: thachnguyen2701@gmail.com

Nội dung ý kiến: em có đi sinh hoạt công dân 3 ngày mà điểm danh 2 ngày do bữa e nghe thầy nói nếu e anfo kẹt có thể đi ngày khác nhưng vẫn trùng nội dung . Em đi ngày trùng với khoa công nghệ thông tin , mssv em là 1751090269 .mong thầy xem xét lại.

Kết quả xử lý:

– Đã kiểm tra bài thu hoạch nhưng không thấy bài của sinh viên.

– Đã kiểm tra phiếu điểm danh của sinh viên nội dung 2+5 nhóm 2 sáng ngày 22/8/2017 có 01 trường hợp sinh viên trùng tên nhưng ghi sai mã số sinh viên.

– Đã kiểm tra phiếu điểm danh của sinh viên nội dung 6+9 nhóm 2 sáng ngày 28/8/2017 nhưng không có phiếu điểm danh sinh viên.

– Giữ nguyên kết quả đánh giá.

——————-

2017-12-09T18:27:07+00:00 22/11/17|Sinh hoạt đầu khóa, Thông báo|

Leave A Comment