Phòng Công tác sinh viên phối hợp Phòng Kế hoạch – Tài vụ thông báo đến người học trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 liên hệ trực tiếp phòng Kế hoạch – Tài vụ (dãy A, cơ sở quận Bình Thạnh) nhận tiền mặt trực tiếp.

Danh sách cụ thể đợt 1 như sau: 

Người học đi nhận vui lòng mang theo giấy tờ tuỳ thân (Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Thẻ sinh viên) để đối chiếu thông tin.

Trân trọng./.