Căn cứ các quyết định về thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên Trường các năm học bao gồm:

– Miễn, giảm học phí;

– Trợ cấp xã hội;

– Hỗ trợ chi phí học tập.

Căn cứ tình hình thực tế về việc phát, nhận tiền chi trả chế độ chính sách và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,

Phòng Kế hoạch – Tài vụ phối hợp với phòng Công tác sinh viên thông báo đến người học thuộc các đối tượng chính sách nêu trên đã có quyết định của Nhà trường và chưa nhận tiền trong các năm học vừa qua thực hiện việc khai bao số tài khoản ngân hàng để Nhà trường thực hiện việc chi trả qua tài khoản. Cụ thể như sau:

1. Danh sách người học toàn Trường thuộc đối tượng nêu trên bao gồm thông tin tài khoản ngân hàng xem tại đây.

2. Người học chưa có thông tin tài khoản ngân hàng hoặc có sự thay đổi so với danh sách đã công bố tại mục 1 thì cần khai báo thông tin tại địa chỉ sau:

http://bit.ly/KhaiBaoNganHang

Yêu cầu bắt buộc là tài khoản sử dụng phải là tài khoản của người học, không sử dụng tài khoản đứng tên người khác.

3. Thời gian khai báo cho đến hết 17g00 ngày 18/12/2021. 

Sau thời gian này nếu người học không phản hồi, Nhà trường sẽ không xử lý các vấn đề liên quan đến việc chi trả tiền chế độ chính sách.

Trân trọng thông báo./.