Bạn đang tại:---Danh sách sinh viên tham gia khảo sát thể lực

Danh sách sinh viên tham gia khảo sát thể lực

Căn cứ thông báo số 196/TB-ĐHGTVT ngày 04/4/2018 của Nhà trường về việc tuyển sinh viên tình nguyện tham gia khảo sát thể lực nhằm hỗ trợ Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học Công nghệ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (giai đoạn 2017 – 2022) với mục tiêu “Bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực” do Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động thực hiện.

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thông báo danh sách phân chia thời gian các bạn sinh viên đã đăng ký tham gia chương trình cụ thể như sau:

Tổng số lượng đăng ký: 137 sinh viên.

Thời gian khảo sát cụ thể của từng sinh viên xem tại đây.

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên đề nghị các bạn sinh viên đã đăng ký có mặt trước 05 phút mỗi ca khảo sát và thực hiện đúng thời gian đã được phân công để đảm bảo tiến độ thời gian, không ảnh hưởng đến các sinh viên khác khi tham gia chương trình.

Trân trọng./.

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên.

2018-04-16T14:59:47+00:00 13/04/18|Thông báo|

Leave A Comment