Bạn đang tại:---Danh sách sinh viên chưa nhận tiền từ Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Danh sách sinh viên chưa nhận tiền từ Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Phòng Kế hoạch – Tài vụ phối hợp với Phòng Công tác sinh viên thông báo đến những sinh viên có tên trong danh sách dưới đây nhanh chóng liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài vụ để nhận tiền do thời gian thông báo đã quá lâu.

Nếu đến hết ngày 26/7/2019 mà sinh viên vẫn không đến nhận, Phòng Kế hoạch – Tài vụ sẽ làm thủ tục để hoàn trả lại quỹ theo quy định.

Trân trọng./.

 

2019-08-20T00:19:44+00:00 18/07/19|Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

Leave A Comment