Bạn đang tại:---Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2014_2015

Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2014_2015

Đây là danh sách kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên toàn trường trong học kỳ 1 năm học 2014-2015.

Sinh viên có thể tải và xem tại đây.

2017-09-28T17:05:28+00:00 03/09/17|Kết quả đánh giá rèn luyện|

Leave A Comment