Bạn đang tại:--Xét miễn giảm học phí đối với đội tượng thuộc khu vực 1
Xét miễn giảm học phí đối với đội tượng thuộc khu vực 1 2018-09-10T12:09:14+00:00

Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Xét miễn giảm học phí đối với đội tượng thuộc khu vực 1

 • Người viết
  Bài viết
 • Nguyễn Đắc Thanh Danh
  Post count: 0

  Kính thưa thầy cô.
  Em thuộc đối tượng khu vực 1 : thuộc xã bãi ngang. Thì cho em hỏi là em có được hỗ trợ miễn giảm học phí gì không ạ.
  Em cám ơn.

 • Nguyễn Minh Đức
  Quản lý
  Post count: 69

  P.CTCT&QLSV trả lời:
  Chào em! Trong đối tượng để xét đã ghi rất rõ rồi nhé:

  e) Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có Điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể:

  – Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu;

  – Vùng có Điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định theo các văn bản quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư liên tịch này. Cụ thể:

  + Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015;

 • Lê Quang Khánh
  Post count: 0

  Kính thưa thầy cô !
  Đối tượng thuộc xã bãi ngang ven biển phải là người dân tộc rất ít người mới được miễn giảm phải không ạ ?

Phản Hồi về: Xét miễn giảm học phí đối với đội tượng thuộc khu vực 1
Thông tin về bạn: