Bạn đang tại:--Trang sinh viên
Trang sinh viên 2020-10-15T12:44:42+00:00

Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Trang sinh viên

 • Người viết
  Bài viết
 • Ngô Quốc Cường
  Post count: 0

  Em đăng nhập vào trang sinh viên
  Thông báo hiện lên bạn không được phép đăng nhập
  Làm thế nào đăng nhập vào được
  Em cảm ơn

 • Nguyễn Minh Đức
  Quản lý
  Post count: 222

  Phòng Công tác sinh viên trả lời: Bạn vui lòng sử dụng chức năng tra cứu của phụ huynh để kiểm tra tình trạng học tập. Bên cạnh đó xem thông báo về xử lý sinh viên trên website để xem bạn có mắc phải vi phạm nào không?

Phản Hồi về: Trang sinh viên
Thông tin về bạn: