Bạn đang tại:--LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA – HỆ CHẤT LƯỢNG CAO
LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA – HỆ CHẤT LƯỢNG CAO 2018-08-27T15:48:50+00:00

Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA – HỆ CHẤT LƯỢNG CAO

 • Người viết
  Bài viết
 • Minh Cầu
  Post count: 0

  Chào thầy cô. Em muốn hỏi sinh viên chất lượng cao sẽ học sinh hoạt công dân vào thời gian nào ạ?

 • Nguyễn Minh Đức
  Quản lý
  Post count: 69

  P.CTCT&QLSV trả lời:
  Chào bạn. Bạn vui lòng liên hệ với Viện Đào tạo Chất lượng cao để được giải đáp về vấn đề này.
  Website của Viện: http://clc.ut.edu.vn/

Phản Hồi về: LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA – HỆ CHẤT LƯỢNG CAO
Thông tin về bạn: