Bạn đang tại:--Giấy chứng nhận sinh viên
Giấy chứng nhận sinh viên 2018-01-17T15:20:27+00:00

Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Giấy chứng nhận sinh viên

 • Người viết
  Bài viết
 • K’ Gôs
  Post count: 0

  Em là sinh viên k17. Ở địa phương em có chính sách trợ cấp tiền cho sinh viên nhưq yêu cầu phải có giấy xác nhận sinh viên.Cho em hỏi bây giờ muốn xin giấy xác nhận sinh viên thì mình làm ở đâu? và có cần chuẩn bị hình gì không ạ?

 • Nguyễn Minh Đức
  Quản lý
  Post count: 120

  P.CTCT&QLSV trả lời:
  Em liên hệ với phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên tại khu A, cơ sở chính để nhận mẫu và thực hiện các thủ tục cấp giấy xác nhận sinh viên. Việc giấy chứng nhận có cần dán hình hay không là yêu cầu của địa phương, em hỏi kỹ lại yêu cầu rồi thực hiện.

Phản Hồi về: Giấy chứng nhận sinh viên
Thông tin về bạn: