Bạn đang tại:-Hộp thư tiếp nhận ý kiến người học
Hộp thư tiếp nhận ý kiến người học 2017-11-16T14:35:20+00:00

Hộp thư tiếp nhận ý kiến người học

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo; đẩy mạnh công tác tiếp nhận, trao đổi ý kiến với người học tại Trường ĐH GTVT TP.HCM, Nhà trường mở hộp thư điện tử nhằm tiếp nhận các ý kiến đóng góp của người học trong quá trình học tập tại Nhà trường bằng 2 cách:

1. Gửi thư qua địa chỉ sau:   sinhviendonghanh@ut.edu.vn

2. Gửi nhanh ý kiến góp ý bằng cách chọn vào hình ảnh hộp thư dưới đây:

Tất cả các ý kiến thắc mắc/ góp ý của người học đã được Hiệu trưởng Nhà trường giao nhiệm vụ cho Tổ Tuyên huấn – Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên bảo mật thông tin cá nhân.

Các nội dung thắc mắc/ góp ý sẽ được gửi trực tiếp đến Ban Giám hiệu Nhà trường để có chỉ đạo với các đơn vị liên quan thuộc Trường để trả lời và giải quyết.