Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Các vấn đề trước, trong và sau khi bảo lưu kết quả học tập

Đang xem 1 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • Hiếu Phạm
   Khách
   Post count: 397

   Em muốn hỏi RÕ về thời gian tối đa nhà trường cho phép em bảo lưu kết quả học tập vì lý do cá nhân đối với ngành cơ khí ô tô (khoản 3 điều 6)? Bảo lưu kết quả học tập có mất phí không? Hồ sơ bảo lưu kết quả học tập cần những gì?

  • Nguyễn Minh Đức
   Quản lý
   Post count: 326

   Phòng Công tác sinh viên trả lời: Chào em! Quy định bảo lưu đã được quy định tại quy chế đào tạo và công tác sinh viên. Em làm đơn theo mẫu có trên website phòng Đào tạo và gửi cho phòng Đào tạo, Khoa quản lý xem xét ra quyết định chính thức.

Đang xem 1 luồng phản hồi
Phản Hồi về: Phản hồi #5895 trong Các vấn đề trước, trong và sau khi bảo lưu kết quả học tập
Thông tin về bạn:
Hủy