Bạn đang tại:-Mật khẩu hệ thống thông tin nội bộ SV
Mật khẩu hệ thống thông tin nội bộ SV 2020-05-07T09:47:00+00:00

Mật khẩu hệ thống thông tin nội bộ sinh viên

 

Sinh viên lưu ý, mật khẩu hệ thống thông tin này là mật khẩu để đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên (sv.ut.edu.vn) chứ không phải là mật khẩu của tài khoản email được Nhà trường cấp có định dạng MSSV@sv.ut.edu.vn.

 

Sinh viên đề nghị cấp lại mật khẩu hệ thống thông tin nội bộ chọn vào hình ảnh phía dưới và làm theo các bước trong biểu mẫu trực tuyến. 

Mật khẩu mới sẽ được gửi qua hộp thư điện tử cá nhân (email) đã khai báo trong hệ thống thông tin nội bộ. 

Các thắc mắc khác vui lòng liên hệ qua số điện thoại Tổ Tuyên Huấn – Phòng Công tác sinh viên: 02.8.3512.1989

Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Giao thông Vận tải Tp.HCM.