Bạn đang tại:-Sinh hoạt công dân - sinh viên

Công bố kết quả điểm danh chính thức SV tham gia và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khoá năm học 2018-2019

2019-05-21T23:17:47+00:00 09/05/19|Sinh hoạt công dân - sinh viên, Sinh hoạt cuối khóa, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

Công bố kết quả điểm danh và đánh giá thu hoạch chính thức đối với sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2018-2019

2019-01-04T10:11:11+00:00 04/12/18|Sinh hoạt công dân - sinh viên, Sinh hoạt đầu khóa, Thông báo|