Theo thông báo trực tiếp từ bộ phận Y tế Nhà trường trong ngày làm thủ tục nhập học từ ngày 03/9 đến hết 12/9/2020, sinh viên cần cung cấp Mã số Thẻ Bảo hiểm y tế và khai báo một số thông tin nhằm phục vụ cho công tác lập hồ sơ, gửi cho Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh để cấp Bảo hiểm y tế mới theo quy định.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại còn một số sinh viên không thực hiện công tác theo yêu cầu dẫn đến ảnh hưởng tiến độ công việc chung của Nhà trường. 

Phòng Công tác sinh viên phối hợp với bộ phận Y tế Nhà trường thông báo đến sinh viên trong danh sách dưới đây nhanh chóng thực hiện việc khai báo, cung cấp thông tin theo yêu cầu. 

Sinh viên khai báo trực tuyến tại đường dẫn tại http://bit.ly/KhaiBaoBHYT

Thời gian khai báo đến hết 17g00 ngày 07/10/2020. 

Sau thời gian này sinh viên không khai báo sẽ không có thẻ Bảo hiểm y tế. 

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ bộ phận Y tế Nhà trường. Số điện thoại: 02835120310 (cô Hường).

Phòng Công tác sinh viên trân trọng thông báo.