Căn cứ vào tình hình cụ thể, phòng Công tác sinh viên hướng dẫn nhanh tân sinh viên khoá 2020 hệ đại trà đã nhập học vào Nhà trường từ ngày 07/10/2020 cách xem lịch học, lịch kiểm tra trình độ tiếng Anh như sau:

1. Lịch học, lịch kiểm tra tiếng Anh đầu vào, lịch sinh hoạt công dân đợt 1 do phòng Đào tạo xếp và sẽ thể hiện trong trang cá nhân sinh viên.

Sinh viên vui lòng theo dõi thường xuyên trang cá nhân để biết lịch học.

Sinh viên cần liên hệ với phòng Đào tạo để được kiểm tra khi qua một thời gian, nhiều sinh viên trong lớp đã có lịch học mà bản thân mình vẫn chưa có. Số điện thoại phòng Đào tạo: 02838992862.

2. Lịch sinh hoạt công dân sinh viên đợt 1 (từ ngày 13/10 đến 17/10/2020) được sắp xếp theo file tại đây. Lịch này cũng đã được hiển thị trong trang cá nhân sinh viên.

3. Thông báo về kiểm tra tiếng Anh đầu vào, hướng dẫn sử dụng trang cá nhân sinh viên xem tại đây.

Trường hợp người học không đăng nhập được được thì có thể sử dụng chức năng dành cho phụ huynh để xem lịch học tại đây.

Người học bị lỗi mật khẩu, muốn được cấp lại xem tại đây.

4. Kiểm tra tiếng Anh đầu vào là quy định bắt buộc đối với tân sinh viên trước khi bắt đầu học tập tại Trường. Người học từ chối tham gia kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào xem như không đạt và phải học các học phần tiếng Anh bổ trợ.

Sinh viên khi học và đạt các học phần tiếng Anh bổ trợ vẫn phải kiểm tra lại trình độ tiếng Anh rồi mới được Nhà trường xếp lịch các học phần tiếng Anh chính thức trong chương trình đào tạo của ngành hoặc chuyên ngành trúng tuyển.

Trường hợp người học đạt các yêu cầu về miễn thi hoặc học tiếng Anh (tức là phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định, đạt yêu cầu của Nhà trường thì cần phải nộp đơn về Phòng Đào tạo để được xem xét giải quyết).

Trân trọng./.