Bạn đang tại:---Tổ chức triển khai lấy ý kiến người học về công tác đào tạo, phục vụ nhằm đo lường mức độ hài lòng của người học năm học 2019-2020

Tổ chức triển khai lấy ý kiến người học về công tác đào tạo, phục vụ nhằm đo lường mức độ hài lòng của người học năm học 2019-2020

Người học tham gia khảo sát ý kiến bằng hình thức điền vào các biểu mẫu trực tuyến tại đường dẫn sau đây: 

http://bit.ly/nguoihoc2019

Thông báo chi tiết xem ở dưới: 

 

2020-01-14T08:24:28+00:00 15/11/19|Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

One Comment

  1. Huỳnh Vũ Ngọc Hùng 22/11/2019 at 09:42 - Reply

    Hay, ý nghĩa

Leave A Comment