Bạn đang tại:-, Thông báo-Triển khai lấy ý kiến người học về công tác đào tạo, phục vụ nhằm đo lường mức độ hài lòng của người học năm học 2017-2018

Triển khai lấy ý kiến người học về công tác đào tạo, phục vụ nhằm đo lường mức độ hài lòng của người học năm học 2017-2018

Sinh viên tải và xem danh sách và lịch tham gia khảo sát tại đây.

2018-03-29T13:37:30+00:00 29/03/18|Nổi bật, Thông báo|

Leave A Comment