Bạn đang tại:---Tổ chức sinh hoạt Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019

Tổ chức sinh hoạt Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2019

TỔ CHỨC SINH HOẠT GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM, CỐ VẤN HỌC TẬP

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

1. Thời gian: Chiều thứ Năm, ngày 07 tháng 3 năm 2019.

Các ca sinh hoạt được phân bổ như sau:

Ca 1 từ 12g45 đến 14g45

Ca 2 từ 15g00 đến 17g00

2. Địa điểm: tất cả các cơ sở của Nhà trường.

Bảng phân bổ phòng học cho các lớp sinh hoạt tải tại đây.

3. Đề cương hướng dẫn sinh hoạt các lớp, giáo viên và sinh viên có thể tải tại đây.

4. Tài liệu kèm theo hướng dẫn, giáo viên và sinh viên có thể tải tại đây.

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên.

 

 

 

2019-03-13T16:43:43+00:00 01/03/19|Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

Leave A Comment