Nhà trường nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trong lễ kỷ niệm 29 năm thành lập Trường

20/05/2017 15:15
Nhà trường nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trong lễ kỷ niệm 29 năm thành lập Trường

Bố trí sinh hoạt với Giáo viên chủ nhiêm, Cố vấn học tập ngày 22 tháng 5 năm 2017

18/05/2017 16:00
Bố trí sinh hoạt với Giáo viên chủ nhiêm, Cố vấn học tập ngày 22 tháng 5 năm 2017

Danh sách sinh viên được đề nghị xóa tên khoa Công nghệ Thông tin

18/05/2017 11:44
Danh sách sinh viên được đề nghị xóa tên khoa Công nghệ Thông tin

Quyết định bổ sung sinh viên được miễn học phí và trợ cấp xã hội cho sinh viên (tiếp)

18/05/2017 11:37
Quyết định bổ sung sinh viên được miễn học phí và trợ cấp xã hội cho sinh viên (tiếp)

Ban hành Quy tắc ứng xử của người học trong Nhà trường

16/05/2017 14:45
Ban hành Quy tắc ứng xử của người học trong Nhà trường

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy từ học kỳ 2 năm học 2016_2017

16/05/2017 09:56
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy từ học kỳ 2 năm học 2016_2017

Danh sách sinh viên được đề nghị xóa tên từ khoa Điện_ĐTVT và Cơ khí

09/05/2017 14:30
Danh sách sinh viên được đề nghị xóa tên khoa Điện_ĐTVT và Cơ khí

Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016_2017

08/05/2017 16:48
Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016_2017

Quyết định bổ sung sinh viên được miễn học phí và trợ cấp xã hội cho sinh viên (tiếp)

08/05/2017 14:37
Quyết định bổ sung sinh viên được miễn học phí và trợ cấp xã hội cho sinh viên (tiếp)

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015_2016 (đợt cuối)

08/05/2017 09:45
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015_2016 (đợt cuối)


Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến