Thông tin về học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016_2017

27/09/2017 10:40
Thông tin về học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016_2017

Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

22/09/2017 10:30
Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Tập huấn Nghiên cứu khoa học trong sinh viên, giảng viên trẻ đợt 1 năm học 2017_2018

18/09/2017 10:56
Tập huấn Nghiên cứu khoa học trong sinh viên, giảng viên trẻ đợt 1 năm học 2017_2018

Cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường phấn khởi dự Lễ khai giảng năm học 2017_2018

16/09/2017 15:55
Cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM phấn khởi dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018

Bố trí sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập sáng thứ Ba, ngày 19_9_2017

14/09/2017 10:20
Bố trí sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập sáng thứ Ba, ngày 19_9_2017

Thông báo Tuyển chọn Cộng tác viên Văn phòng Đoàn Thanh niên_Hội sinh viên Trường năm 2017

12/09/2017 09:38
V/v Tuyển chọn Cộng tác viên Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh năm 2017

Thông báo Bình chọn, Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016_2017 và thông tin năm học 2017_2018

12/09/2017 09:28
V/v bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016_2017 và thông tin phong trào "Sinh viên 5 tốt" năm học 2017_2018

Yêu cầu người học cung cấp thông tin cá nhân thực hiện công tác quản lý trong quá trình đào tạo

11/09/2017 11:36
Thông báo Yêu cầu người học cung cấp thông tin cá nhân thực hiện công tác quản lý trong quá trình đào tạo trong năm học 2017-2018

Thông báo Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2016_2017

08/09/2017 14:53
Thông báo Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2016_2017

Thông báo Tổ chức tập huấn cán bộ lớp sinh viên năm học 2017_2018

05/09/2017 16:47
Thông báo Tổ chức tập huấn cán bộ lớp sinh viên năm học 2017_2018


Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến