Bạn đang tại:-, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Thư ngỏ gửi Quý phụ huynh

Thư ngỏ gửi Quý phụ huynh

Quý phụ huynh tải file mềm tại đây.

 

One Comment

  1. ĐHGTVT 06/03/2020 at 14:52 - Reply

    Tôi là phụ huynh của một sinh viên học tại trường. Tôi ý kiến trường tiếp tục cho sinh viên nghỉ học tập trung thêm thời gian nữa, vì dịch CoVid còn đang diễn biến phức tạp. Sau này học bù vào những khoảng thời gian khác.
    Khi có thông báo nghỉ thì mong nhà trường thông báo sớm (trong ngày thứ sáu của tuần), vì có nhiều sinh viên thứ 7 lên xe, lên tàu…đi, khi vào trong đó rồi thì khó đón xe về được vì tốn tiền và sợ về rồi lại nhận thông báo học lại phải quay vô lại, có em đang đi trên xe mới nhận thông báo nghỉ phải xuốn xe quay về giữa đường, tội lắm.
    Trân trọng cảm ơn nhà trường!

Leave A Comment