Bạn đang tại:--, Thông báo-Thông tin về học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thông tin về học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thông báo đến sinh viên Nhà trường thông tin về học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau:

1. Danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập các Khoa/ Viện quản lý theo quyết định của Nhà trường dưới đây.

Sinh viên chọn vào tên Khoa/ Viện quản lý của mình để tải và xem Quyết định và Danh sách kèm theo.

– Khoa Hàng hải

– Khoa Máy tàu thủy

– Khoa Điện – Điện tử viễn thông 

– Khoa Công nghệ thông tin

– Khoa Kinh tế vận tải

– Khoa Công trình giao thông

– Khoa Kỹ thuật xây dựng

– Khoa Cơ khí

– Khoa Kỹ thuật tàu thủy

– Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông

2. Thời gian nhận học bổng theo thông báo của Phòng Kế hoạch – Tài vụ đối với các sinh viên thuộc các Khoa/ Viện như sau:

– Ngày 03/10/2017: Hàng hải, Máy tàu thủy, Kỹ thuật tàu thủy, Cơ khí.

– Ngày 04/10/2017: Điện – ĐTVT, Kinh tế vận tải.

– Ngày 05/10/2017: Công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ thông tin, Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông.

Cán bộ lớp, sinh viên đến nhận học bổng liên hệ trong giờ làm việc hành chính của Nhà trường, khi đi mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân) và Thẻ Sinh viên.

Trân trọng./.

2017-11-28T18:10:51+00:00 29/09/17|Khen thưởng, Thông báo|

Leave A Comment