Bạn đang tại:--, Thông báo-Thông báo Yêu cầu người học báo cáo thực hiện Quy chế quản lý sinh viên ngoại trú từ NH 2016_2017

Thông báo Yêu cầu người học báo cáo thực hiện Quy chế quản lý sinh viên ngoại trú từ NH 2016_2017

Đường dẫn để thực hiện báo cáo về Nhà trường:       http://bit.ly/BaoCaoTamTru

2017-09-28T17:07:38+00:00 02/09/17|Quy chế, quy định về CTSV, Thông báo|

Leave A Comment