Bạn đang tại:---Thông báo V/v: Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân _ sinh viên” Giữa khoá năm học 2015_2016

Thông báo V/v: Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân _ sinh viên” Giữa khoá năm học 2015_2016

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 20  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên”

Giữa khoá năm học 2015-2016

——————-

Thực hiện Kế hoạch số 605/KH-ĐHGTVT ngày 27/8/2015 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức “Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2015-2016, Nhà trường tổ chức “Sinh hoạt công dân – sinh viên” giữa khoá năm học 2015-2016 và thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy như sau:

1. Đối tượng tham gia học tập:

– Sinh viên đại học hệ chính quy khoá 2013 và 2014 (không bao gồm hệ hệ liên thông chính quy).

– Sinh viên cao đẳng hệ chính quy khoá 2014.

2. Hình thức và số nhóm dự kiến:

– Bắt buộc, không thu phí.

– Sinh viên đăng ký bằng hình thức đăng ký học phần online.

– Số nhóm phân bổ: 22 nhóm. Trong đó:

+ Nhóm 1, 2: dự kiến 535 sinh viên chỉ dành cho hệ Cao đẳng chính quy khóa 2014 và sinh viên lớp CN13 hệ Đại học chính quy khóa 2013 (theo địa điểm phân bố học tại cơ sở 1), sinh hoạt tại cơ sở 1.

+ Nhóm 3 đến 22: dành cho các sinh viên còn lại, sinh hoạt tại cơ sở 3.

3. Nội dung sinh hoạt:

học phần

Nội dung

008002

Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh; với chuyên đề năm học “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

008003

Tình hình an ninh sinh viên; Đấu tranh chống diễn biến hoà bình trong giai đoạn hiện nay.

008004

Giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; Những điểm mới trong xử phạt vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

4. Thời gian học: Theo lịch đính kèm, tải và xem tại đây.

5. Hình thức học tập:

– Học phần 008002: các nhóm học tập tại hội trường lớn theo lịch đã công bố.

– Học phần 008003 và 008004: sinh viên học online bằng cách sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến của Nhà trường tại địa chỉ: http://elearning.hcmutrans.edu.vn.

Sinh viên chọn đăng nhập (góc trên cùng, bên phải) với tên đăng nhập là Mã số sinh viên, mật khẩu đăng nhập là ngày tháng năm sinh của sinh viên với định dạng ddmmyyyy (sau khi sinh viên đăng nhập, sinh viên có thể đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản cá nhân và sử dụng để học tập trong các học phần Nhà trường sẽ tổ chức học trực tuyến khác).

Sau khi đăng nhập, sinh viên xem danh mục bên tay trái, chọn mục “Khóa học”, chọn đơn vị “Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên” và lần lượt chọn học tập 2 học phần 008003, 008004.

Khi học tập học phần online, sinh viên phải thực hiện đúng quy trình như sau:

+ Mỗi học phần được chia làm 02 phần tương ứng với 02 đoạn video bài giảng.

+ Mỗi phần bài giảng bao gồm 01 bài kiểm tra kết thúc.

+ Mỗi bài giảng được điểm danh 02 lần. Trước và sau khi sinh viên xem bài giảng tương ứng phải thực hiện điểm danh.

Ví dụ sinh viên muốn học bài giảng học phần 008003 phần thứ nhất thì sẽ phải điểm danh lần 1. Sau đó sinh viên xem bài giảng. Sinh viên xem xong sẽ phải thực hiện điểm danh lần thứ 2.

Riêng các bài kiểm tra kết thúc của học phần 008003 và 008004 sinh viên có thể làm ngay khi xem xong bài giảng hoặc hoàn thành trong thời gian quy định của đợt sinh hoạt cuối khóa.

Trong trường hợp sinh viên chọn học phần 008003 hoặc 008004 để học nhưng hệ thống yêu cầu mật khẩu đăng nhập như hình dưới:

Sinh viên nhập mật khẩu sau: 008004@ut.edu.VN để đăng nhập và học bình thường.

Thời gian học tập và hoàn thành đối với học 008003 và 008004: từ ngày 28/02/2016 đến hết ngày 31/3/2016.

6. Thời gian đăng ký: Sinh viên thực hiện đăng ký online từ ngày 22/02/2016 đến hết ngày 27/02/2016 trong hệ thống đăng ký học phần của Nhà trường.

Sinh viên truy cập vào trang cổng thông tin đào tạo (sv2.hcmutrans.edu.vn), chọn mục “Đăng ký sinh hoạt công dân” và thực hiện đăng ký tương tự như khi đăng ký học phần.

Hết thời gian đăng ký, những sinh viên không đăng ký tham gia coi như không hoàn thành đợt sinh hoạt.

Sinh viên chỉ thực hiện đăng ký học đối với học phần 008002. Kết quả đăng ký học phần 008002 là căn cứ để đánh giá sinh viên đăng ký các học phần còn lại.

7. Biện pháp quản lý và xử lý:

– Đối với các buổi học tập tại hội trường:

Bắt đầu mỗi buổi học, cán bộ phụ trách lớp sẽ phát phiếu điểm danh đến từng sinh viên. Sinh viên khai thông tin cá nhân theo yêu cầu trên phiếu điểm danh, bảo quản kỹ phiếu. Trước khi buổi học kết thúc, cán bộ phụ trách lớp sẽ đến tận nơi thu lại phiếu điểm danh.

Kết thúc buổi sinh hoạt, sinh viên ghi nhận câu hỏi thu hoạch và hoàn thành bài thu hoạch ở nhà và nộp lại cho Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên theo lịch cụ thể công bố trong từng buổi học.

– Đối với các học phần học online:

Nhà trường sẽ căn cứ vào kết quả 04 lần điểm danh, quá trình xem bài giảng trên hệ thống và kết quả bài kiểm tra để đánh giá sự hoàn thành của sinh viên.

– Sinh viên thuộc diện sinh hoạt công dân nhưng không tham gia hoặc tham gia nhưng vi phạm các lỗi sẽ bị trừ tối đa 10 điểm rèn luyện (tùy theo mức độ vi phạm và không hoàn thành) tại tiêu chí 2 của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên.

– Kết thúc đợt sinh hoạt, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên tổng hợp danh sách và báo cáo kết quả, tình hình sinh viên tham gia cho Ban Giám hiệu và các Khoa quản lý sinh viên.

8. Hỗ trợ kỹ thuật:

Sinh viên gặp trục trặc khi đăng nhập và hệ thống học trực tuyến vui lòng phản hồi thông tin đầy đủ gồm: mã số sinh viên, họ và tên, lớp, ngày tháng năm sinh qua địa chỉ hộp thư sinhviendonghanh@hcmutrans.edu.vn và sẽ được hỗ trợ trả lời, hướng dẫn lại thông qua địa chỉ thư điện tử đã liên hệ với Nhà trường.

Nhà trường đề nghị các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên nghiêm chỉnh thực hiện những nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– VP.BGH (website);

– P. Đào tạo, P. Kế hoạch – Tài vụ, P. Quản trị thiết bị;

– Các khoa quản lý SV;

– Lưu: CT-SV, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

 

Leave A Comment