Bạn đang tại:---Thông báo V/v Tổ chức gặp gỡ giữa Khoa quản lý và Tân sinh viên khoá 2016

Thông báo V/v Tổ chức gặp gỡ giữa Khoa quản lý và Tân sinh viên khoá 2016

Lưu ý về thời gian:    Buổi sáng bắt đầu từ 07g00

                                     Buổi chiều bắt đầu từ 13g00

Leave A Comment