Bạn đang tại:---Thông báo v/v nhận Giấy chứng nhận hoàn thành tuần sinh hoạt chính trị công dân sinh viên cuối khoá

Thông báo v/v nhận Giấy chứng nhận hoàn thành tuần sinh hoạt chính trị công dân sinh viên cuối khoá

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thông báo đến các sinh viên đã hoàn thành và đạt yêu cầu trong “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” cuối khoá năm học 2014-2015 liên hệ với Tổ Tuyên huấn – Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (tại khu B, cơ sở chính) để nhận Giấy chứng nhận.

Hình thức nhận:  – Theo tập thể lớp (đối với các lớp nhiều sinh viên tham gia, cán bộ lớp đại diện

                                đến nhận và phát lại cho các sinh viên trong lớp).

                             – Theo cá nhân. 

Các trường hợp đến nhận đều phải mang theo giấy tờ tuỳ thân (Chứng minh nhân dân / Thẻ sinh viên) để đối chiếu và ký nhận.

Danh sách sinh viên đạt và được cấp giấy Chứng nhận, sinh viên tải và xem tại đây.

P. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN.

Leave A Comment