Bạn đang tại:--Thông báo v/v bố trí sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập ngày 28_02_2017

Thông báo v/v bố trí sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập ngày 28_02_2017

BỐ TRÍ PHÒNG SINH HOẠT

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ CỐ VẤN HỌC TẬP

Ngày 28 tháng 2 năm 2017 – Thứ Ba

1. Về thời gian sinh hoạt:

– Buổi sáng.

– Ca 1 từ 07g15 đến 09g15.

– Ca 2 từ 09g30 đến 11g30.

2. Về địa điểm sinh hoạt:

– CS1: cơ sở chính, quận Bình Thạnh.

– CS2: Khu nội trú, quận 2.

– CS3: cơ sở 3, quận 12.

Tên lớp

Khoa

cơ sở học

Ca

Phòng

CK14C1

Cơ khí

1

1

B001

CK14C2

Cơ khí

1

1

B002

CK14C3

Cơ khí

1

1

B003

CK15C

Cơ khí

1

1

B004

CO13A

Cơ khí

1

1

B005

CO13B

Cơ khí

1

1

B006

CK16B

Cơ khí

2

1

N101

CK16D

Cơ khí

2

1

N102

CK16E

Cơ khí

2

1

N103

Danh sách các phòng học được bố trí để sinh hoạt đầy đủ sinh viên tải về và xem tại đây.
2017-06-17T13:04:24+00:00 23/02/17|Công tác sinh viên|

Leave A Comment