Bạn đang tại:---Thông báo v/v bố trí sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập ngày 20_9_2016

Thông báo v/v bố trí sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập ngày 20_9_2016

Sinh viên có thể tải và xem trước danh sách bố trí phòng học sinh hoạt đầy đủ và đề cương nội dung sinh hoạt tại đây.

BỐ TRÍ PHÒNG SINH HOẠT

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ CỐ VẤN HỌC TẬP

Ngày 20 tháng 9 năm 2016 – Thứ Ba

1. Về thời gian sinh hoạt:

– Buổi sáng.

– Ca 1 từ 07g15 đến 09g15.

– Ca 2 từ 09g30 đến 11g30.

2. Về địa điểm sinh hoạt:

– CS1: cơ sở chính, quận Bình Thạnh.

– CS2: Khu nội trú, quận 2.

– CS3: cơ sở 3, quận 12.

 

Tên lớp

Khoa

Cơ sở

Ca sinh hoạt

Phòng sinh hoạt

AM14

Cơ khí

3

1

H002

AM15

Cơ khí

3

1

H003

CK14C1

Cơ khí

1

1

B001

CK14C2

Cơ khí

1

1

B002

CK14C3

Cơ khí

1

1

B003

CK15A

Cơ khí

3

1

H004

CK15B

Cơ khí

3

1

H101

CK15C

Cơ khí

1

1

B004

CK15D

Cơ khí

3

1

H102

CK16A

Cơ khí

2

1

P006

CK16B

Cơ khí

2

1

N101

CK16D

Cơ khí

2

1

N102

 (còn nữa trong file tải về)
2017-09-28T16:33:23+00:00 03/09/17|Thông báo|

Leave A Comment