Bạn đang tại:---Thông báo về việc đóng bảo hiểm y tế sinh viên đợt 2 năm học 2019-2020

Thông báo về việc đóng bảo hiểm y tế sinh viên đợt 2 năm học 2019-2020

Danh sách những sinh viên chưa tham gia Bảo hiểm Y tế bắt buộc tải tại đây.

 

 

2020-07-09T16:16:27+00:00 16/06/20|Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

Leave A Comment