Bạn đang tại:---Thông báo V/v Trả thẻ ATM Ngân hàng Vietinbank cho sinh viên

Thông báo V/v Trả thẻ ATM Ngân hàng Vietinbank cho sinh viên

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc Trả thẻ ATM Ngân hàng Vietinbank đối với sinh viên

—————– 

Căn cứ vào việc đăng ký của sinh viên các khóa trước đây và khóa 2018 với Ngân hàng Vietinbank được thực hiện vào thời điểm nhập học, nay Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên Nhà trường thông báo đến sinh viên về việc nhận thẻ ngân hàng như sau:

1. Địa điểm nhận: Văn phòng Tổ Tuyên huấn, phòng B.9, cơ sở chính.

2. Thời gian nhận: trong giờ hành chính.

3. Phương thức nhận: nhận theo từng cá nhân, có ký nhận để xác thực chữ ký

4. Danh sách sinh viên các khóa trước chưa lấy thẻ ATM xem tại đây.

5. Danh sách sinh viên khóa 2018 được ngân hàng cấp thẻ ATM xem tại đây.

Lưu ý: Danh sách này do ngân hàng lập do vậy có thể có sai sót về tên lớp, ngày tháng năm sinh của sinh viên. Sinh viên cần xem kỹ lại thông tin để nếu có sai sót thì sau khi nhận thẻ phải báo lại với ngân hàng để được khắc phục hoặc điều chỉnh dữ liệu cá nhân.

Đối với sinh viên khóa 2018 đã lấy thẻ trước hiện nay thẻ vẫn chưa được kích hoạt sử dụng do ngân hàng chưa nhập chữ ký vào hệ thống. Ngày 14/12/2018, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên bắt đầu bàn giao các biên nhận thẻ của sinh viên cho ngân hàng. Sau thời điểm này, cứ 02 tuần, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên sẽ bàn giao 01 lần các biên nhận thẻ của sinh viên cho ngân hàng để kích hoạt sử dụng thẻ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Website;

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT&QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

2019-04-09T09:05:38+00:00 07/12/18|Thông báo|

Leave A Comment