Bạn đang tại:---Thông báo V/v tổ chức khám sức khỏe cho SV khóa 2015 và Tân SV khóa 2018 chưa hoàn thành

Thông báo V/v tổ chức khám sức khỏe cho SV khóa 2015 và Tân SV khóa 2018 chưa hoàn thành

Danh sách sinh viên khóa 2018 chưa hoàn thành tại đây.

2018-11-14T09:04:43+00:00 02/11/18|Thông báo|

Leave A Comment