Bạn đang tại:-, Rèn luyện, Thông báo-Thông báo V/v Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thông báo V/v Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2018-2019

Tham khảo hướng dẫn gợi ý cách thức đánh giá rèn luyện tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Comment