Bạn đang tại:---Thông báo V/v Tổ chức đăng ký và tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2018

Thông báo V/v Tổ chức đăng ký và tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 291  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức đăng ký và tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp

đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2018

———————

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-BGDĐT ngày 09/4/2018 và Công văn số 77/BGDĐT-GDQPAN ngày 09/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Giao chỉ tiêu và nhiệm vụ gọi nam sinh viên tốt nghiệp các trường đại học cho các trường Quân đội để đào tạo sĩ quan dự bị năm 2018,

Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể các đơn vị quản lý người học và người học về việc tuyên truyền, vận động, tổ chức đăng ký và tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp năm 2018 đi đào tạo sĩ quan dự bị (SQDB) năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu, thời gian và địa điểm đào tạo

1.1. Tổng chỉ tiêu đăng ký và xét tuyển: 48 sinh viên.

Cụ thể các lĩnh vực như sau:

– Công nghệ thông tin: 02 sinh viên.

– Điều khiển tàu biển: 03 sinh viên.

– Kinh tế vận tải: 02 sinh viên.

– Kỹ thuật cơ khí ô tô: 05 sinh viên.

– Kỹ thuật kết cấu công trình: 05 sinh viên.

– Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp: 10 sinh viên.

– Kỹ thuật điện công nghiệp: 02 sinh viên.

– Kỹ thuật thiết kế tàu thủy: 01 sinh viên.

– Kỹ thuật xây dựng cầu đường: 02 sinh viên.

– Kỹ thuật xây dựng đường bộ: 05 sinh viên.

– Khai thác vận tải: 02 sinh viên.

– Kinh tế xây dựng: 02 sinh viên.

– Kỹ thuật điện tử, truyền thông: 02 sinh viên.

– Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 02 sinh viên.

– Truyền thông và mạng máy tính: 02 sinh viên.

– Vận hành khai thác máy tàu thủy: 02 sinh viên.

1.2. Thời gian đào tạo: 04 tháng.

1.3 Địa điểm đào tạo: Trường Quân sự Quân khu 7 (Tô Ký, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).

2. Tiêu chuẩn và đối tượng

Nam sinh viên có đủ điều kiện về chính trị, sức khỏe, tuổi đời không quá 30, tốt nghiệp đại học và không thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc miễn gọi nhập ngũ trong thời bình, cụ thể:

2.1. Về chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn:

– Có lý lịch rõ ràng, đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, phù hợp với yêu cầu của Quân đội, là Đảng viên hoặc đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

– Đã tốt nghiệp đại học năm 2018 (ưu tiên những sinh viên có kết quả tốt nghiệp loại khá trở lên).

2.2. Về thể lực:

Sức khỏe loại 1 đến loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế – Bộ Quốc phòng quy định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

2.3. Xét ưu tiên:

Xét ưu tiên cho những sinh viên có đơn xin tình nguyện.

Lưu ý:

– Trường hợp những sinh viên thuộc diện được miễn, tạm hoãn nếu tình nguyện thì vẫn có thể xét tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị;

– Sinh viên tình nguyện phải làm đơn, hoàn thiện các giấy tờ xác minh cần thiết nộp về khoa/ viện quản lý sinh viên;

– Mọi sinh viên không thuộc diện được tạm hoãn (miễn) gọi nhập ngũ trong thời bình đều phải thực hiện tốt công tác tuyển chọn SQDB của Nhà trường.

3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người học khi tham gia đào tạo SQDB

3.1. Nghĩa vụ của sinh viên:

Nam sinh viên được tuyển chọn đào tạo SQDB có trách nhiệm thực hiện các quy định về tuyển chọn và chấp hành lệnh gọi đi đào tạo SQDB.

3.2. Quyền lợi:

3.2.1. Trong thời gian đào tạo SQDB:

– Được hưởng chế độ ăn hàng ngày như đối với học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội kể từ ngày có mặt tại cơ sở đào tạo cho đến khi kết thúc khoá đào tạo, làm xong các thủ tục;

– Được mượn, cấp quân trang và một số đồ dùng sinh hoạt theo quy định của Bộ Quốc phòng;

– Hàng tháng được hưởng phụ cấp bằng mức phụ cấp quân hàm trong hai năm đầu của cấp Thượng sĩ;

– Được tham gia thi tuyển công chức khi có giấy báo dự thi và bảo lưu kết quả, được ưu tiên cộng thêm 01 điểm vào kết quả thi;

– Được nghỉ 07 ngày phép để thực hiện tuyển dụng lao động, tìm việc làm;

– Được thanh toán tiền đi đường từ nơi thường trú hoặc nơi công tác đến cơ sở đào tạo sĩ quan dự bị và từ cơ sở đào tạo sĩ quan dự bị về nơi thường trú hoặc nơi công tác.

3.2.2 Sau khi tốt nghiệp SQDB:

– Được phong quân hàm SQDB, được cấp thẻ SQDB và được hưởng thêm 01 tháng lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan (cấp Thiếu úy, không trừ tiền ăn, phụ cấp quân hàm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng đó);

– Được đăng ký vào ngạch dự bị động viên và được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình khi chưa có lệnh động viên;

– Hàng tháng được nhận phụ cấp sĩ quan dự bị (0,1 x lương cơ bản);

– Sinh viên có nguyện vọng tình nguyện vào phục vụ Quân đội thì viết đơn tình nguyện gửi Bộ Quốc phòng, nếu đủ điều kiện và Bộ Quốc phòng có nhu cầu sẽ được điều động vào phục vụ trong Quân đội 2 năm. Hết thời hạn 2 năm, nếu sinh viên tiếp tục tình nguyện ở lại phục vụ trong Quân đội khi Quân đội có nhu cầu, thì được quyết định chuyển sang sĩ quan thường trực hoặc quân nhân chuyên nghiệp theo diện bố trí cán bộ để phục vụ Quân đội lâu dài.

4. Quy trình thực hiện:

4.1. Nhà trường thông báo đến sinh viên và các đơn vị có liên quan về việc tuyên truyền, vận động, tổ chức đăng ký và tuyển chọn nam sinh viên đã tốt nghiệp năm 2018 đi đào tạo SQDB năm 2018.

4.2. Nhà trường thành lập Hội đồng xét tuyển sinh viên đi đào tạo SQDB năm 2018.

4.2. Phòng Đào tạo, Khoa/ Viện quản lý sinh viên lập danh sách các nam sinh viên tốt nghiệp từ đầu năm 2018 có đủ tiêu chuẩn như mục 2.

4.3. Khoa/ Viện quản lý sinh viên tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, thông tin với toàn thể sinh viên thuộc đối tượng tuyển chọn đi đào tạo SQDB, phổ biến các quy định, nghĩa vụ, quyền lợi của việc tham gia đào tạo SQDB và vận động sinh viên tình nguyện đăng ký tham gia.

4.4. Sinh viên tình nguyện nộp đơn đăng ký tham gia  đào tạo SQDB năm 2018.

4.5. Tổng hợp danh sách sinh viên Nhà trường đăng ký tham gia đào tạo SQDB năm 2018.

4.5. Tổ chức khám sức khỏe theo quy định.

4.6. Xác minh lý lịch, hoàn chỉnh hồ sơ từng sinh viên được cử đi đào tạo SQDB năm 2018.

4.7. Hội đồng xét tuyển sinh viên đi đào tạo SQDB năm 2018 họp, tuyển chọn sinh viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn, lập danh sách, hồ sơ và gửi công văn cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 30/6/2018.

5. Phân công nhiệm vụ:

Nhà trường phân công các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai như sau:

– Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên là đơn vị đầu mối, chuẩn bị các văn bản cần thiết, hướng dẫn các khoa/ viện quản lý sinh viên triển khai đến sinh viên; tổng hợp các đăng ký và danh sách đề nghị từ các khoa/ viện quản lý sinh viên trong việc lập danh sách sinh viên đi tham gia đào tạo SQDB năm 2018; xác minh lý lịch các sinh viên tham gia đào tạo SQDB trước 22/6/2018.

– Khoa/ Viện quản lý sinh viên chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu về số lượng sinh viên đăng ký tham gia đào tạo SQDB năm 2018 tại mục 1; phân công cụ thể cán bộ phụ trách công tác triển khai, tiếp nhận đăng ký, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ chung của Nhà trường.

– Khoa/ Viện quản lý sinh viên có trách nhiệm triển khai cụ thể đến sinh viên; tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, thông tin với sinh viên và vận động sinh viên tham gia đào tạo SQDB năm 2018; thời gian gặp gỡ hoàn thành trước 25/5/2018; hồ sơ đăng ký và sơ yếu lý lịch xác minh tự khai của sinh viên gửi về Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên trước 01/6/2018.

– Bộ phận Y tế chịu trách nhiệm cung cấp kết quả khám sức khỏe trước tốt nghiệp đối với các trường hợp sinh viên được Khoa/ Viện quản lý sinh viên lập danh sách tham gia đào tạo SQDB năm 2018.

– Phòng Tổ chức – Hành chính chịu trách nhiệm theo dõi việc hoàn thành chỉ tiêu sinh viên tham gia đào tạo SQDB năm 2018 đối với Khoa/ Viện quản lý sinh viên, làm căn cứ xét thi đua – khen thưởng năm 2018 đối với các tập thể, cá nhân liên quan trong nhiệm vụ được giao.

– Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm cung cấp bảng điểm học tập có xác nhận của Trường, bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với các trường hợp sinh viên được Khoa/ Viện quản lý sinh viên lập danh sách tham gia đào tạo SQDB năm 2018; hỗ trợ thông tin đến sinh viên trong thời gian sinh viên đến liên hệ hoàn thành các thủ tục tốt nghiệp tại đơn vị.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị và người học có liên quan triển khai nghiêm túc, hiệu quả thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Phòng ban liên quan (để p/h);

– Các khoa/ viện quản lý SV (để p/h & t/h);

– Sinh viên (để t/h)

– Lưu: CT-SV, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

2018-08-24T11:36:07+00:00 08/05/18|Thông báo|

Leave A Comment