Bạn đang tại:--Thông báo tuyển chọn Cộng tác viên Văn phòng Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường năm 2018

Thông báo tuyển chọn Cộng tác viên Văn phòng Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường năm 2018

Sinh viên đăng ký online bằng cách chọn vào đường dẫn sau: http://bit.ly/2GP4NQ3

Hoặc sinh viên có thể ghi danh trực tiếp tại văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường từ 21/03/2018 đến hết ngày 20/04/2018.

2018-05-02T18:02:53+00:00 10/04/18|Công tác sinh viên|

Leave A Comment