Bạn đang tại:--Thông báo tuyển chọn Cộng tác viên Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường năm 2018

Thông báo tuyển chọn Cộng tác viên Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường năm 2018

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH

____________

 Số: 14 /TB-BTK

 

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Tuyển chọn Cộng tác viên Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên

Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh năm 2018

Nhằm tìm kiếm nguồn cán bộ có nhiệt huyết hỗ trợ Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường hoàn thành tốt chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào Thanh niên – Sinh viên năm 2018 – 2019, nay Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể sinh viên có nguyện vọng đăng ký tham gia cuộc thi những nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Thời gian: 8h , ngày 31 tháng 08 năm 2018.

2. Địa điểm: Phòng B003, cơ sở chính Trường Đại học giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh (Số 02, đường Võ Oanh (đường D3 cũ) , khu Văn Thánh Bắc P25. Q. Bình Thạnh).

3. Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên Trường Đại học giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh (ưu tiên cho sinh viên khóa 2018 và cán bộ Đoàn THPT nếu có).

II. NỘI DUNG:

Gồm 2 phần thi:

1. Phần thi “Khởi động cùng kiến thức chung”:

Nội dung: Các thí sinh phải trả lời 02 câu hỏi tự luận xử lý tình huống ngắn.

Thời gian làm bài thi: 30 phút.

2. Phần thi “Đối mặt”:

Nội dung: Mỗi thí sinh sẽ phải tham gia trả lời các câu hỏi phỏng vấn của các cán bộ Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên Trường.

Thời gian trả lời phỏng vấn: 10 phút.

III. QUYỀN LỢI CỦA CỘNG TÁC VIÊN VĂN PHÒNG:

Có cơ hội được tìm hiểu về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam.

Cộng tác viên sẽ được tập huấn về các kỹ năng văn bản, kỹ năng văn phòng, kỹ năng tổ chức chương trình, cùng các kỹ năng thực hành xã hội…

Có cơ hội tham gia tổ chức các sự kiện, chương trình của Ban chấp hành Đoàn TN – Hội sinh viên Trường.

Giao lưu, mở rộng các mối quan hệ trong và ngoài trường.

Được quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ cuối năm nếu có tinh thần trách nhiệm và hoạt động tốt.

Và nhiều quyền lợi khác ….

IV. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ:

Gồm 2 hình thức:

Hình thức online: Sinh viên đăng ký tại link sau

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDcH1do6UCf76rxoMyqa0DStA4HK4YvnMz9Idw9-MW1iXLww/viewform?usp=sf_link

Sinh viên có thể ghi danh trực tiếp tại Văn phòng Đoàn TN – Hội Sinh viên trường từ ngày 20/08/2018 đến hết ngày 30/08/2018.

Mọi thắc mắc về cuộc thi vui lòng liên hệ số điện thoại: 01673002142 – Phạm Thị Bích Cầm – Chánh văn phòng Hội Sinh viên Trường để biết thêm chi tiết.

Trên đây là thông báo của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh về việc Tuyển chọn Cộng tác viên Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh năm 2018.

Nơi nhận:

– Đoàn trường: Ban Thường vụ, Ban tổ chức Đoàn trường để (tt);

– Ban Thư ký Hội sinh viên trường – Ban tổ chức, xây dựng Hội để (tt);

– Văn phòng Đoàn – Hội (t/c);

– Cơ sở Hội trực thuộc (t/h);

– Sinh viên toàn trường (t/h);

– Lưu VT.

TL. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Thị Bích Cầm

2018-09-17T16:49:29+00:00 22/08/18|Công tác sinh viên|

Leave A Comment