Bạn đang tại:---Thông báo nhận thẻ Bảo hiểm y tế đối với sinh viên khóa 2018

Thông báo nhận thẻ Bảo hiểm y tế đối với sinh viên khóa 2018

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thay mặt Bộ phận Y tế, Tổ chức – Hành chính Trường thông báo đến các sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh 2018 một số nội dung như sau: 

1. Hiện nay đã có thẻ Bảo hiểm Y tế đối với sinh viên đăng ký từ đầu năm khi nhập học.

Sinh viên nhận theo hình thức tập thể lớp: cán bộ lớp đại diện nhận và phát cho sinh viên trong lớp.

2. Một số sinh viên khi nhập học đã đóng tiền Bảo hiểm Y tế bắt buộc nhưng trong quá trình Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra thì các bạn đã có bảo hiểm rồi (theo diện chung với hộ gia đình). Những trường hợp này cần phải liên hệ với phòng Y tế để nhận lại tiền đã đóng.

Danh sách cụ thể tại tại đây.

Khi sinh viên đi liên hệ nhận lại tiền, bắt buộc phải mang theo: 

– Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ Sinh viên (nếu có);

– Biên lai thu bảo hiểm y tế khi nhập học.

3. Địa điểm liên hệ:

Phòng Y tế Trường.

Lầu triệt, khu C, cơ sở chính.

Sinh viên liên hệ trong giờ làm việc hành chính.

Trân trọng.

2018-11-14T09:06:29+00:00 11/10/18|Thông báo|

Leave A Comment