Bạn đang tại:-, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Thông báo Đóng Bảo hiểm y tế bắt buộc năm học 2019-2020

Thông báo Đóng Bảo hiểm y tế bắt buộc năm học 2019-2020

Thông tin tài khoản của Nhà trường:

– Tên tài khoản: Trường ĐH Giao Thông Vận Tải TP.HCM

– Số tài khoản: 110000126050

– Tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh 7, thành phố Hồ Chí Minh.

– Nội dung ghi khi chuyển tiền: Chuyển tiền BHYT, ghi rõ họ tên, MSSV, tên lớp.

Leave A Comment