Bạn đang tại:---Thông báo Đóng Bảo hiểm y tế bắt buộc năm học 2019-2020

Thông báo Đóng Bảo hiểm y tế bắt buộc năm học 2019-2020

Thông tin tài khoản của Nhà trường:

– Tên tài khoản: Trường ĐH Giao Thông Vận Tải TP.HCM

– Số tài khoản: 110000126050

– Tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh 7, thành phố Hồ Chí Minh.

– Nội dung ghi khi chuyển tiền: Chuyển tiền BHYT, ghi rõ họ tên, MSSV, tên lớp.

2020-01-14T08:24:33+00:00 26/11/19|Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

One Comment

  1. […] hiện Thông báo số 792/TB-ĐHGTVT ngày 22/11/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Đóng Bảo hiểm Y tế học […]

Leave A Comment